3 av 10 lærlinger skades i ulykker. Nytt HMS-regelverk trår i kraft 1. Januar 2013

Arild Gustavsen - 14.11.2012

I tillegg til at 3 av 10 skades, har 1 av 2 vært innblandet i nesten ulykker iflg. Byggeindustrien.no.
Det er denne statistikken som ligger til grunn for kravene til risikovurderinger og opplæring i det nye HMS- regelverket. Argus har laget et eget dokument i Safedoc som gir en grei oversikt over de 6 nye forskriftene. Søk på "hva er nytt i HMS-regelverket".