Argus-håndbøker

  

Leveringsbetingelser

Prisliste håndbøker

Argus Håndbøker

Et effektivt HMS, miljø- og kvalitetsstyringsarbeid krever de ansattes medvirkning.

For å distribuere viktig informasjon om endringer i regelverket eller endringer i egen organisasjon, er små  ringinnbundne håndbøker en perfekt løsning.

 

Håndbøker i Argus-appen

Nå kan du lese håndboken på telefon eller nettbrett (iOS og Android). 

Håndbøker i app er en abonnementsløsning. Argus redigerer boken din når det passer deg, uansett når det er på året. Eller når det faktisk er endringer av betydning.

Den delen av boken som inneholder informasjon om sikkerhet og regelverk oppdaterer Argus kontinuerlig. Er det endringer i lov eller forskrift behøver du ikke vente på neste års bok for å være «up to date».

 

Tilpassede håndbøker

Tilpassede håndbøker i A5 format, hvor du selv kan påvirke hele del 1 av håndboken. Boken utvikles i samarbeid mellom oss og deg som kunde.


Standard håndbøker

Vi leverer standard bøker  i A5 format for følgende bransjer: Bygg/anlegg, Transport og HMS. Disse egner seg for alle aktører på et generelt grunnlag.

Fremmedspråklige håndbøker

Vi leverer håndbøker på følgende språk: Engelsk, Estisk, Latvisk, Litauisk og Polsk.
Disse bøkene er standardiserte for bygg og informasjonen er i hovedsak basert på illustrasjoner, jf. eksemplet på denne siden. Disse må ikke sammenlignes med våre ordinære norske bøker. 

Se prislisten for mer informasjon.