Sertifisering

 

ISO-SERTIFISERING – PRODUKTSERTIFISERING – MILJØFYRTÅRN – GODKJENNINGER
Argus bistår sine kunder med hele sertifiseringsprosessen frem til sertifikatet er utstedt. Vi har tilbudt slik bistand fra 1996 og frem til i dag. Vi kjenner ingen andre organisasjoner som har et tilsvarende konsept som vårt. Sertifiseringsarbeid krever kompetanse. Det er blitt et fag. Skal du være trygg på at tannverken forsvinner, går du til en tannlege. Ønsker du er sertifikat i BA-næringen, går du til Argus. 

 Argus sertifisering

 

ISO-sertifisering
Argus AS har samarbeidet med flere akkrediterte sertifiseringsorgan fra 1994 og frem til i dag. De første årene dreide alt seg om produktsertifiseringer etter Kontrollrådets tekniske bestemmelser/NS-standarder, og fra 2007 har svært mye av vår bistand dreiet seg om ledelses standardene i ISO-serien. Vi har bidratt til at et hundretalls mellomstore virksomheter i bygg-, anlegg og transportnæringen i dag er ISO-sertifisert, og gjennom våre serviceavtaler bidrar vi til at sertifikatet forblir på din vegg så lenge du selv ønsker det. 

Det er tre ledelsesstandarder og velge mellom:

NS-EN ISO 9001:2015 – Kvalitetsstyring

NS-EN ISO 14001:2015 – Miljøstyring

NS-ISO 45001:2018 – Sikkert Arbeidsmiljø 

Argus samarbeider med flere akkrediterte sertifiseringsorgan. 

Er dette noe for deg, er det bare å melde sin intertesse og be om et tilbud.

 

Produktsertifiseringer
Vi arbeider med følgende NS-standarder når det gjelder produktsertifiseringer:

NS 206 – Produksjon av ferdigbetong

NS 12620 – Tilslag til betongproduskjon

NS 13043 – Tilslag til asfaltproduksjon

NS 13369 – Produksjon av betongelementer

NS 1090 – Sertifisering for CE- merking av bærende stålkonstruksjoner
 

Og andre ved behov. Alle produktstandarder er i prinsippet likt bygget opp. 

Er dette noe for deg, er det bare å melde sin intertesse og be om et tilbud.

I slike sertifiseringer arbeider vi mot det akkrediterte sertifiseringsorganet «Kontrollrådet».

Kontrollrådet 

 

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er en kommunal stiftelse med egne kriterier som minner litt om en ISO-sertifisering. Den er noe enklere å få på plass. Miljøfyrtårn har en portal man arbeider i, og her har du behov for en Miljøfyrtårn-konsulent som oss for å kunne navigere effektivt. 

Er dette noe for deg, er det bare å melde sin intertesse og be om et tilbud.

 Godkjent - konsulent_Positiv - Horisontal

 

ARGUS ANBEFALER AT DU GJØR FØLGENDE VALG:
Påtar din virksomhet seg oppdrag for offentlige myndigheter der terskelverdiene i kontraktene er over 20 millioner bør du velge en ISO-sertifisering. Det samme bør du gjøre dersom du driver i Bygg/Anlegg/Transportnæringen og har mer enn 40 ansatte.

Dersom du derimot har behov for en ren miljøsertifisering – og har under 40 ansatte – vil Miljøfyrtårn være et godt alternativ.