Kontakt

Hovedkontor Skien

 

 

 

 

 

Sentralbord:
E-post:

35 50 51 52
post@argus.no

 

Besøksadresse: 
Borgestadbakken 2
3712  SKIEN

 

Postadresse:
Postboks 2882, Kjørbekk
3702  SKIEN

 

 


 

 

 

 

Avdelingskontor Bergen
Lille Markeveien 13
5005  BERGEN 
Arve Gustavsen
482 38 135
arve@argus.no

 

 

 

 

 

Avdelingskontor
Møre- og Romsdal
Rekdalsvegen 261
6395  REKDAL

Arild Gustavsen
913 66 163
arild@argus.no 

 

 

 

 

 


 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

arild

Arild Gustavsen

Daglig leder

 

tlf: 913 66 163
arild@argus.no

 

Selskapets gründer og daglige leder.
Arild har teknisk og juridisk utdannelse og arbeider hovedsakelig med produktutvikling og rådgivningsarbeid ifbm. godkjenninger og sertifiseringer.

 

  

 

 

guri

Guri Haugerud Willums

Kontorsjef

 

tlf: 975 19 116
guri@argus.no

Guri håndterer alt som har med økonomi, regnskap, lønn og personalforhold i Argus å gjøre. Hun begynte i Argus i 1995.

 

  

 

 

trond

Trond Aasland

Rådgiver

 

tlf: 926 29 408
trond@argus.no

Trond Aasland kom til Argus i 1996. Han arbeider i dag med rådgiving, salg og sertifiseringsarbeid. Har du spørsmål om Argus Safedoc eller TEK17 er Trond rett mann å kontakte. Han er heller ikke bortreist når det gjelder SAK10, PBL, AML, BH eller regelverket forøvrig.

 

  

 

 

 Arve_2013

Arve Gustavsen

Rådgiver

 

tlf: 482 38 135
arve@argus.no

Arve Gustavsen begynte hos oss den 1. desember 2013. Etter å ha studert matematikk- og naturvitenskap  og arbeidet som lærer i matematikk, har han valgt å begynne hos oss. Det er Arve du møter når du har IT-tekniske spørsmål eller når du trenger opplæring i et eller annet levert av oss.

 

  

 

 

gro

Gro Dalum

Kontormedarbeider

 

gro@argus.no

Det er Gro de fleste møter i forbindelse med håndbøker og kurs. Gro har arbeidet hos oss i en årrekke og kjenner etter hvert de fleste av våre kunder. Gro er den som smører systemet ved håndbokproduksjon. Hun bistår salgsavdelingen med lisensarbeid og har også kontroll på vårt CRM verktøy.

 

  

 

 

berity

Berit Abelseth

Kontormedarbeider

 

berit@argus.no

Berit har vært hos oss fra årsskiftet 1997/1998. Hun arbeider i dag aller mest med produktutvikling i tillegg til å være sentral med hensyn på alle typer produksjoner i Skien.

 

  

 

 

vigdis

Vigdis Ligaard

Kontormedarbeider

 

vigdis@argus.no

Vigdis kom til Argus i 1995. Hun arbeider i dag med håndbokproduksjon og med dokumenter til vår store dokumentdatabase. 
Vigdis bistår også rådgiver Trond Aasland ved behov av ulike slag.