Velkommen til Argus !

Enkelt - og intelligent!

Argus AS tilbyr dokumentdatabaser med relevante systemdokumenter, samt programvare og lagringsplass for effektiv håndtering av HMS, kvalitets- og miljøstyringskrav. Våre konsulenter tilbyr også bistand til alle våre kunder med hensyn på forberedelse av tilsyn fra Arbeidstilsynet, Fylkesmannens miljøvernavdeling og El-tilsynet, i tillegg til søkander om sentral godkjenning, relevante anbudsvedlegg og utarbeidelse av HMS- og kvalitetsplaner i konkrete prosjekter for sine kunder i BA- næringen.