Nyheter

Noen lov- og forskriftsendringer 2024 - så langt.
30.06.2024 -

Per Arne Horne får lede DiBk i 6 nye år. Dvs. – hans 6 års åremålsperiode er forlenget.
17.06.2024 - Arild Gustavsen

Regjerningen ønsker at det innføres løyvekrav til varebiler over 2 t.
02.06.2024 - Arild Gustavsen

De store revisjonsselskapene ser mørkere på situasjonen i bygg- og anlegg nå enn de gjorde for bare et halvt år siden.
20.05.2024 - Arild Gustavsen

Konkurser over en lav sko – kan ha andre årsaker enn et dårlig marked.
13.05.2024 - Arild Gustavsen

Vern av arbeidstakers rettigheter trumfer kreativ selskapsorganisering.
22.04.2024 - Arild Gustavsen

Vi ser en kraftig økning av konkurser i byggenæringen siste uke.
15.04.2024 - Arild Gustavsen

Myndighetene skal arbeidsmiljøkriminaliteten til livs.
08.04.2024 - Arild Gustavsen

GOD PÅSKE!
25.03.2024 - Argus AS

Nå kommer tiltakspakkene (som ventet), hevder bygg.no.
18.03.2024 - Arild Gustavsen

Flere av advokathusene her i landet mener at Norge bryter EØS-avtalen med sitt forbud om innleie av mannskap.
11.03.2024 - Arild Gustavsen

Regelendringer med hensyn på håndtering av overvann i nye prosjekter.
26.02.2024 - Arild Gustavsen

Transportøkonomisk Institutt med forslag om 30 sone innenfor ring 3 i Oslo
11.02.2024 - Arild Gustavsen

Endringer i SAK og TEK fra 1. januar 2024 om håndtering av overvann.
21.01.2024 - Arild Gustavsen

Ikke økonomisk forsvarlig med grønne investeringer ifølge Feiringssjefen Margrethe Ollendorff Lien i åpent innlegg på www.bygg.no 11.01.2024.
15.01.2024 - Arild Gustavsen

www.bygg.no melder; «Fornybar investeringen» stuper.
08.01.2024 - Arild Gustavsen

Julehilsen fra Argus AS
21.12.2023 - Argus AS

EU har satt seg som mål å bli klodens første utslippsfrie kontinent.
18.12.2023 - Arild Gustavsen

Bygg.no melder; regjeringen tapte igjen. Og det lover bra for bygge- og anleggsbransjen, tror vi.
11.12.2023 - Arild Gustavsen

Dommerforeningen: - Folk er bestyrtet.
03.12.2023 - Arild Gustavsen

Skepsisen øker til Stortingets vedtatte mål om stans i salget av fossildrevne biler fra 2025. Nå sier 71% nei til et forbud.
27.11.2023 - Argus AS

Det «grønne skiftet» sliter.
20.11.2023 - Arild Gustavsen

I august fikk vi nyheten om 30% vekting på miljø ved offentlige innkjøp etter 1. januar 2024...
06.11.2023 - Arild Gustavsen

Reduksjon av CO2 utslipp skal gjennomsyre alt der staten har en mulighet til å påvirke. Vi kan like det, eller mislike det. Men det er uansett et faktum.
30.10.2023 - Arild Gustavsen

Det kuttes i veibevilgninger.
09.10.2023 - Arild Gustavsen

NYE SAFEDOC
19.08.2023 - Argus AS

Nye krav fra 1. januar 2024 til vekting av miljøet i anbud.
13.08.2023 - Arild Gustavsen

30 bemanningsselskap tapte sin kamp for å kunne fortsette med sin kjernevirksomhet.
03.07.2023 - Arild Gustavsen

Flere og flere dropper miljøkravene – en «rar» utvikling.
05.06.2023 - Arild Gustavsen

Krise i DiBk vedr. behandling av sentral godkjenning.
30.05.2023 - Arild Gustavsen

Åpenhetsloven igjen.
22.05.2023 - Arild Gustavsen

Argus styrker sitt ISO-konsept med nytt samarbeid.
09.05.2023 - Arild Gustavsen

Hvilken søksmålsfrister i NS 8407 punkt 35.2 og tvisteloven § 18-3 (2) og (3) som gjelder, har avgjørende betydning for hvordan entreprenøren skal unngå å miste sine krav.
01.05.2023 - Arild Gustavsen

Åpenhetslovens strafferamme er vedtatt uten at høring er gjennomført.
17.04.2023 - Arild Gustavsen

Fra 1. april er det forbudt å basere midlertidige behov for arbeidskraft på innleide arbeidstakere.
11.04.2023 - Arild Gustavsen

Gebyrene skjerpes dersom åpenhetslovens krav ikke overholdes.
06.03.2023 - Arild Gustavsen

Det avdekkes en masse feil under bygging av spesielt våtrom.
12.02.2023 - Arild Gustavsen

Nasjonal statistikk for klimagassregnskap er på gang. I alle fall er det sterke krefter som ønsker slik statistikk velkommen.
06.02.2023 - Arild Gustavsen

Argus tilbyr nå serviceavtaler som et godt alternativ til lisenser.
22.01.2023 - Arild Gustavsen

De store blir større. De mellomstore kaster kortene.
15.01.2023 - Arild Gustavsen

Overgangsordningen forlenges ved SG. Og – man slipper å betale MVA på omtvistede krav.
08.01.2023 - Arild Gustavsen

Nye krav i offentlige anbud. Norge skal være best i klassen. Det er Paris-avtalen som bestemmer i landet vårt.
02.01.2023 - Arild Gustavsen

Argus ønsker god jul!
19.12.2022 - Argus AS

Skjerpede miljøkrav i offentlige anbud.
12.12.2022 - Arild Gustavsen

Psykiske lidelser fører til dramatisk mye større fravær enn de fleste er klar over.
04.12.2022 - Arild Gustavsen

Åpenhetsloven gir svært mange virksomheter mer arbeid enn forventet.
28.11.2022 - Arild Gustavsen

Det fantes både penger og vilje til en løsning...
20.11.2022 - Arild Gustavsen

Interesseparters behov og forventninger er viktigere enn man tror i perioder med lavkonjunktur.
13.11.2022 - Arild Gustavsen

Johs. Syltern AS vant konkurransen om å bygge siste del av E6 Helgeland. Og hvorfor gjorde de det?
06.11.2022 - Arild Gustavsen

Miljøfyrtårn blir bare bedre og bedre – som alternativ til NS-EN ISO 14001:2015 for de som kun trenger en Miljøsertifisering.
30.10.2022 - Arild Gustavsen

CEEQUAL endrer navn til Breem Infrastructure.
24.10.2022 - Arild Gustavsen

Nytt kapittel 17 i TEK – Krav til klimagassregnskap.
16.10.2022 - Arild Gustavsen

God grunn til bekymring i bygg- og anleggsnæringen.
09.10.2022 - Arild Gustavsen

Nye krav har trådt i kraft.
09.10.2022 - Arild Gustavsen

Næringsministeren med et positivt utspill.
19.09.2022 - Arild Gustavsen

Det går mye bedre enn vi tror.
11.09.2022 - Arild Gustavsen

Endringer i byggevareforskriften – med hensyn på brukte byggevarer.
05.09.2022 - Arild Gustavsen

Risikostyring – viktigere enn noen gang.
28.08.2022 - Arild Gustavsen

Samtlige ordførere i Agder går hardt ut mot regjeringen for samferdselskutt.
22.08.2022 - Arild Gustavsen

Argus ønsker god sommer.
07.07.2022 - Argus AS

Veidekke er skuffet over tapet i Høyesterett.
04.07.2022 - Arild Gustavsen

Regelverksendringene står i kø etter ferien. Forslag til endringer med hensyn på obligatorisk uavhengig kontroll i SAK10 er ute på høring – det samme er tilfellet med Vegnormalene - N200.
26.06.2022 - Arild Gustavsen

Regjeringen strammer inn – på rent ideologisk grunnlag – og gjør det enda tyngre for bygge- og anleggsnæringen.
19.06.2022 - Arild Gustavsen

Sirkulærøkonomien er på full fart inn i landet.
12.06.2022 - Arild Gustavsen

Små virksomheters formuesgoder skal nå under lupen.
07.06.2022 - Arild Gustavsen

Elektriske masseforflyttingsmaskiner og sprengning hører selvfølgelig ikke sammen.
30.05.2022 - Arild Gustavsen

Fra 1. juli 2022 stilles det ikke lenger krav til HMS/Miljø-dokumentasjon av brukte byggevarer.
22.05.2022 - Arild Gustavsen

For ganske mange er det faktisk en «nyhet» at informasjon og kunnskap er den hardeste valutaen i næringslivet. Ikke de digitale løsninger.
08.05.2022 - Arild Gustavsen

Ledningsregistreringsforskriften har trådt i kraft – og markedet begynner å forvente at den er kjent for alle i anleggsbransjen.
01.05.2022 - Arild Gustavsen

Høye drivstoffpriser merkes best hos transportørene våre.
25.04.2022 - Arild Gustavsen

Alvorlig svikt i HMS-arbeidet i mange av landets hyttekommuner.
19.04.2022 - Arild Gustavsen

God Påske!
11.04.2022 - Argus AS

Har din virksomhet salgsinntekter på 70 mill. kroner, balansesum på 35 mill. kroner eller gjennomsnittlig 50 årsverk i regnskapsåret, møter du fra 1. juli 2022 åpenhetsloven.
03.04.2022 - Arild Gustavsen

Det må kuttes mer i klimagassutslippene.
27.03.2022 - Arild Gustavsen

Oppdragsmengden er økene over hele landet.
21.03.2022 - Arild Gustavsen

Tonedøvt fra Regjeringen.
13.03.2022 - Arild Gustavsen

NS 3420 er i vinden igjen.
07.03.2022 - Arild Gustavsen

Et forståelig opprør på gang mot en gammel EU-forordning.
27.02.2022 - Arild Gustavsen

DiBk vil gjøre byggearbeidene på eksisterende bygg enklere.
13.02.2022 - Arild Gustavsen

Ny signeringstjeneste for ansvarlige foretak.
07.02.2022 - Arild Gustavsen

Argus nærmer seg 100 ISO-sertifiserte foretak i sin database.
31.01.2022 - Arild Gustavsen

Klimagassregnskap er et krav alle møter.
23.01.2022 - Arild Gustavsen

Nye krav til dokumentert opplæring ved graving av grøfter og forbud mot bruk av fossile energikilder til oppvarming av byggverk har trått i kraft 1. januar i år. Det kjøres allerede tilsyn på det. Vi skriver 16 januar.
16.01.2022 - Arild Gustavsen

EU-taksonomien på full fart inn i bygg- og anlegg.
09.01.2022 - Arild Gustavsen

Nye prioriteringsområder for kommunens tilsynsoppgaver fra i dag av.
03.01.2022 - Arild Gustavsen

Argus ønsker; God Jul!
21.12.2021 - Argus AS

Vi har ett år på oss til å få på plass nye sikkerhetsdatablad i våre stoffkartotek.
06.12.2021 - Arild Gustavsen

Anbud etter anbud kommer med krav om dokumentasjon av ISO-sertifisering.
29.11.2021 - Arild Gustavsen

KS-2010 – Byggherreforskriften – HMS-plan er nå oppdatert i Argus Safedoc.
22.11.2021 - Arild Gustavsen

Arbeidsplasser stenges hele tiden. De er livsfarlige.
14.11.2021 - Arild Gustavsen

Bjørn Arild Gram (Sp) ble utnevnt til kommunal- og distriktsminister i statsråd i forrige uke.
07.11.2021 - Arild Gustavsen

Bærekraft og sirkulær økonomi i fokus hos Direktoratet for Byggkvalitet.
31.10.2021 - Arild Gustavsen

Samene vant i Høyesterett.
31.10.2021 - Arild Gustavsen

FNs bærekraftsmål tilsier at vi i Norge må redusere bruken av råvarer, produsere mindre avfall og utslipp, og redusere energiforbruket. Var det en nyhet? I alle fall er det aktuelt iflg. DiBk.
17.10.2021 - Arild Gustavsen

EBA vil være politisk korrekte så det holder.
11.10.2021 - Arild Gustavsen

Statens Vegvesen fortsetter kampanjen – «Konkurransen om oppmerksomheten».
03.10.2021 - Arild Gustavsen

Overgangsordningen er som forventet forlenget nok et år – nå til den 1. juli 2023.
26.09.2021 - Arild Gustavsen

Statens Vegvesen vekter det ytre miljøet og arbeidsmiljøet i tildeling av nye driftskontrakter med 70%.
19.09.2021 - Arild Gustavsen

Fortsatt leveringstrøbbel på sentrale produkter, men på tross av det er markedssituasjonen i BA-næringen god for de aller fleste.
13.09.2021 - Arild Gustavsen

Midt i valginnspurten sender regjeringen ut forslag til krav om CO2 regnskap for nye bygg på høring.
06.09.2021 - Arild Gustavsen

Det finnes trolig grunnlag for prisjusteringer og (NB) krav om fristforlengelse i den unormale råvaresituasjonen bransjen nå er.
29.08.2021 - Arild Gustavsen

Direktoratet har gjort endringer i veiledningen til SAK10 § 9-4, om plassering i tiltaksklasse fra og med 1. juli i år.
22.08.2021 - Arild Gustavsen

Sommer, ferie og beredskap hos Argus AS
09.07.2021 - Argus AS

Mangel på dokumentasjon kostet firmaet 113 millioner kroner.
04.07.2021 - Arild Gustavsen

Koronapandemien gir varige endringer i norsk arbeidsliv. Kanskje!
27.06.2021 - Arild Gustavsen

Det høye prisnivået flater allerede ut og faller, slik vi antok forrige mandag i vår nyhet.
21.06.2021 - Arild Gustavsen

Det er ikke bare material mangel på gang – utfordringene står i kø med hensyn på viktige byggevarer.
14.06.2021 - Arild Gustavsen

Vedlikeholdsetterslepet i offentlig sektor er nå passert 3200 MILLIARDER – du leser rett. Tretusentohundre milliarder! VA-sektoren har det største etterslepet.
06.06.2021 - Arild Gustavsen

Materialknapphet på gang i koronatider.
31.05.2021 - Arild Gustavsen

Vareknapphet på gang.
24.05.2021 - Arild Gustavsen

Bruk av gravemaskin-klo krever produktspesifikk og dokumentert sikkerhetsopplæring.
18.05.2021 - Arild Gustavsen

Straks over for fellesskapet mellom mann og kvinne.
09.05.2021 - Arild Gustavsen

Bransjen går så det suser. Ikke tvil på det. Vi er maksimalt heldige i bygg- og anlegg.
03.05.2021 - Arild Gustavsen

Argus Safedoc og Dokumentsenter – dvs. Argus på Web er nå flyttet fra server i Oslo til server i Skien. Hvorfor?
26.04.2021 - Arild Gustavsen

Ang. flyttingen av servermiljø.
23.04.2021 - Argus AS

Nedetid!!! - Argus flytter servicemiljø fredag 23. april mellom kl. 0700 - 0930
22.04.2021 - Argus AS

GTIN på gang i hele bransjen.
18.04.2021 - Arild Gustavsen

Kommunene i gang med uanmeldte besøk etter krav om ferdigattest.
11.04.2021 - Arild Gustavsen

God Påske!
29.03.2021 - Argus AS

Nye krav til maskiner og utstyr som er utstyrt med alle former for energi.
22.03.2021 - Arild Gustavsen

Digitale løsninger seiler opp som viktige interesseparter.
14.03.2021 - Arild Gustavsen

Dagens arbeidsmiljølov er overmoden for endring, mener Venstre, som har invitert en rekke organisasjoner fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden til høring.
07.03.2021 - Arild Gustavsen

Det satses for fullt på ISO-sertifisering i bransjen. Gjør som Råde Graveservice AS
01.03.2021 - Arild Gustavsen

Statens Vegvesen skal bruke sin innkjøpsmakt til å redusere CO2 utslipp. Kravene til klimagassregnskap både på prosjekt- og overordnet nivå slipper ikke leverandørene unna!
21.02.2021 - Arild Gustavsen

IF presiserer – det finnes unntak fra den nye bestemmelsen som gjelder forsikring av anleggsmaskiner.
15.02.2021 - Arild Gustavsen

Kravene skjerpes – ikke bare til foretak – men også til produkter. Alt skal være kortreist – også pukk.
07.02.2021 - Arild Gustavsen

Det varsles at Erling Rolstad AS er valgt ut av Nye Veier til forberedende arbeider for strekningen E6 Storhove – Øyer. Vi gratulerer.
31.01.2021 - Arild Gustavsen

Norges første digitale varsel om planoppstart er sendt ut, jf. DiBk denne uken.
24.01.2021 - Arild Gustavsen

Bilansvarsloven får viktige endringer fra 1. januar. Det må alle maskineiere ha klart for seg.
18.01.2021 - Arild Gustavsen

Ny byggherreforskrift fra 1. januar 2021
11.01.2021 - Arild Gustavsen

Argus smeller til med kanontilbud på ISO-sertifiseringer for alle som håndterer Teams.
04.01.2021 - Arild Gustavsen

GOD JUL!
22.12.2020 - Argus AS

Kravene til ISO-sertifisering øker.
13.12.2020 - Arild Gustavsen

Endringer med hensyn på søknader om arbeidsvarsling på vei.
07.12.2020 - Arild Gustavsen

DFØ (Direktoratet for økonomistyring) med nye krav til anleggsbransjen.
30.11.2020 - Arild Gustavsen

Offentlige innkjøpere og byggesaksbehandlere mangler dessverre ofte juridisk kompetanse, og kursene de får – holder ikke alltid hva de lover.
23.11.2020 - Arild Gustavsen

DiBk med postale tilsyn uten endring i agendaen.
15.11.2020 - Arild Gustavsen

Dessverre gikk det galt for Contexo. Vi unner verken Knut Brusletto eller andre den opplevelsen. Men han er heller ikke alene.
09.11.2020 - Arild Gustavsen

Endringer i kriteriene for tiltaksklasse 3 – Tømrerarbeider – ved den sentrale godkjenningsordningen.
01.11.2020 - Arild Gustavsen

Statens Vegvesen rakner i sømmene.
26.10.2020 - Arild Gustavsen

Flere og flere velger sertifisering etter kravene i ISO 9001/14001/45001
18.10.2020 - Arild Gustavsen

Ta HMS-kravene på alvor. Oppdater din HMS-håndbok – i papir eller app. Arbeidstilsynet er i farta.
11.10.2020 - Arild Gustavsen

ByggSøk stenger for opprettelse av nye søknader.
04.10.2020 - Arild Gustavsen

Bygge- og anleggsmarkedet er så absolutt ikke svart fremover.
27.09.2020 - Arild Gustavsen

Endringer i Byggherreforskriften på gang.
21.09.2020 - Arild Gustavsen

Vår gode kunde Volda Maskin AS i samarbeid med Kruse Smith vant kontrakten...
14.09.2020 - Arild Gustavsen

Klima skal prioriteres, og utslippskutt belønnes.
06.09.2020 - Arild Gustavsen

Endringer i forvaltningsmessig praksis ved den sentrale godkjenningsordningen.
31.08.2020 - Arild Gustavsen

Regjeringen foreslår at det skal bli enklere og billigere å bygge terrasser og tilbygg til egen bolig.
16.08.2020 - Arild Gustavsen

Vi er midt i agurktiden:
05.07.2020 - Arild Gustavsen

Endringer i avfallsforskriften påvirker alle våre kunder som river byggverk.
28.06.2020 - Arild Gustavsen

DiBk kjører på med digitalisering av søknadsprosessen.
21.06.2020 - Arild Gustavsen

Omtvistede krav kan slippe mva. Entreprenørene er lettet over forslaget.
14.06.2020 - Arild Gustavsen

Nye Veier velger belgisk/italiensk løsning på strekningen Moelv - Øyer.
08.06.2020 - Arild Gustavsen

DiBk endrer forvaltningsmessig praksis med hensyn på Sentral Godkjenning.
02.06.2020 - Arild Gustavsen

Vegvesenet innfører klimabonus i veiprosjekter.
24.05.2020 - Arild Gustavsen

«Noen» kjenner ikke kravene til bærende stålkonstruksjoner i byggverk.
18.05.2020 - Arild Gustavsen

Brønnborerne fikk sitt fagbrev-ønske oppfylt.
11.05.2020 - Arild Gustavsen

Direktoratet presiserer dokumentasjonskravene i TEK17
03.05.2020 - Arild Gustavsen

Det har dukket opp en organisasjon som vil gjenreise byggenæringens seriøsitet.
26.04.2020 - Arild Gustavsen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utsatt høringsfristen til Byggkvalitetutvalgets rapport til 1. september 2020 på grunn av koronakrisen.
20.04.2020 - Arild Gustavsen

Senterpartiet (SP) på parti med entreprenørene.
13.04.2020 - Arild Gustavsen

God Påske!
06.04.2020 - Arild Gustavsen

Trygge Barnehager vant i Lagmannsretten.
29.03.2020 - Arild Gustavsen

Coronaviruset med tilhørende effekter bekymrer oss alle – på ulikt vis.
22.03.2020 - Arild Gustavsen

Hele bransjen er skuffet.
11.03.2020 - Arild Gustavsen

Vår generasjons prestisjebygg er neste generasjons problembygg, fordi miljøriktige løsninger lett begrenser holdbarhet.
08.03.2020 - Arild Gustavsen

Statens Vegvesen med klar strategi for å utelukke norske entreprenører fra anbudskonkurranser.
01.03.2020 - Arild Gustavsen

Vegvesenet trekker transportløyver.
24.02.2020 - Arild Gustavsen

Direktoratet trekker sentrale godkjenninger.
16.02.2020 - Arild Gustavsen

Byggkvalitetsutvalget foreslår å avvikle både Sentral Godkjenning og Ansvarsystemet.
14.02.2020 - Arild Gustavsen

Flere og flere velger ISO-sertifisering etter alle tre ledelsesstandarder.
02.02.2020 - Arild Gustavsen

AT skjerper kravene til dokumentasjon av «dokumentert produktspesifikk sikkerhetsopplæring».
26.01.2020 - Arild Gustavsen

Argus er i ferd med å bli sertifiseringsspesialisten fremfor alle andre.
19.01.2020 - Arild Gustavsen

Statens Vegvesen må møte i retten fordi Veideke mener det ikke er samsvar mellom anbudets omfang og Vegvesenets fastsatte byggetid.
12.01.2020 - Arild Gustavsen

Endringer ifbm. sentral godkjenning
06.01.2020 - Arild Gustavsen

God Jul og Godt Nytt ÅR!
19.12.2019 - Argus AS

Fortsatt noen få ledige plasser på fagbrevkursene i vinter
17.12.2019 - Arild Gustavsen

Miljøplanen – A-1945 – i Safedoc er nå revidert. Hvilket skyldes fagområdet Geoteknikk.
08.12.2019 - Arild Gustavsen

Argus tilbyr komplette klimaregnskap.
02.12.2019 - Arild Gustavsen

Kommunene viderefører sine prioriterte tilsynsområder.
23.11.2019 - Arild Gustavsen

Det er en sammenheng mellom HMS og Kvalitet
17.11.2019 - Arild Gustavsen

Anleggsbransjen konverterer til landbruket - og Argus løfter seg digitalt.
10.11.2019 - Arild Gustavsen

TSN med fremtidens løsning på effektiv transport.
04.11.2019 - Arild Gustavsen

Overgangsordning for sentral godkjenning forlenges til 1. juli 2022
27.10.2019 - Arild Gustavsen

Sertifiserte foretak skal ta samfunnsansvar.
21.10.2019 - Arild Gustavsen

Det er ingen nyhet at Argus driver med sertifiserings-arbeid. Men det er en nyhet at det på Regjeringens hjemmeside åpnes for krav om ISO- sertifikat ved tildeling av kompliserte oppgaver.
14.10.2019 - Arild Gustavsen

Arbeidstilsynet med fokus på gravearbeid denne måneden. Skremmende mange får bot eller arbeidsplassen stanset.
06.10.2019 - Arild Gustavsen

Argus kjører teorikurs for praksiskandidater
30.09.2019 - Arild Gustavsen

Flere og flere bestemmer seg for ISO-sertifisering.
23.09.2019 - Arild Gustavsen

Statens Vegvesen (SVV) tapte igjen.
16.09.2019 - Arild Gustavsen

DiBk med uklare kriterier for vurdering av faglig ledelse. Forholdet har utviklet seg til en problemstilling som skaper trøbbel for godkjente foretak.
08.09.2019 - Arild Gustavsen

Argus digitaliserer sine produkter i flere byggetrinn.
02.09.2019 - Arild Gustavsen

DiBk skrur til med hensyn på dokumentasjonskravene.
25.08.2019 - Arild Gustavsen

Det er fullt trykk på sertifisering etter kravene i ISO 9001/14001 nå etter ferien:
18.08.2019 - Arild Gustavsen

Regjeringen tar strikken helt ut. Klima foran alt.
11.08.2019 - Arild Gustavsen

God sommer!
03.07.2019 - Argus AS

Arbeidstilsynet på krigsstien. Bøtene sitter løst. Det er grøftearbeid som står på agendaen.
24.06.2019 - Arild Gustavsen

Tiltalt for grov uaktsomhet, men frikjent med klar margin.
17.06.2019 - Arild Gustavsen

NTB melder at det totale etterslepet på vedlikehold av kommunale vannforsyningsanlegg er på hele 220 milliarder kroner ifølge en nylig kartlegging.
10.06.2019 - Arild Gustavsen

Argus med kjempekonsept for sertifisering etter kravene i ISO 9001/14001/45001
02.06.2019 - Arild Gustavsen

Argus sine håndbøker i Web-app får stadig flere tilhengere.
26.05.2019 - Arild Gustavsen

Byggherren har ansvar for sine egne feil!
20.05.2019 - Arild Gustavsen

Veidekke strammer grepet påstår bygg.no.
15.05.2019 - Arild Gustavsen

4 entreprenører i prosess mot ISO 9001/14001
05.05.2019 - Arild Gustavsen

Fengselstraff for uaktsomhet.
29.04.2019 - Arild Gustavsen

Statsbygg mener det bygges alt for mye i dette landet.
23.04.2019 - Arild Gustavsen

God Påske!
12.04.2019 - Argus AS

Ungdommen utfordrer byggebransjen.
31.03.2019 - Arild Gustavsen

Ny veiledning om GDPR og DIPA.
24.03.2019 - Arild Gustavsen

Regelhjelp opphører.
19.03.2019 - Arild Gustavsen

DiBk har redusert ventetiden ved søknader om sentrale godkjenninger dramatisk.
10.03.2019 - Arild Gustavsen

Jeg har funnet en tønne som lukter ammoniakk. Kan jeg bare slå den ut? (en ansatt)
03.03.2019 - Arild Gustavsen

Haverstad og Frenning først ute blant våre kunder med Miljøfyrtårnsertifisering.
25.02.2019 - Arild Gustavsen

Statens Vegvesen har endelig bestemt seg. Skal du være med å sloss om veikontrakter er det ingen vei utenom et system-sertifikat.
17.02.2019 - Arild Gustavsen

Større og større fokus på sertifiserte systemer ved tildeling av oppdrag.
10.02.2019 - Arild Gustavsen

Argus flytter.
04.02.2019 - Argus AS

Argus åpner kontorer over hele landet.
27.01.2019 - Arild Gustavsen

Nye bestemmelser om ansettelser har trådt i kraft.
21.01.2019 - Arild Gustavsen

Myndighetene blir tøffere med hensyn på reaksjoner når ulykker skjer. Vi anbefaler deg å gjøre nødvendige forebyggende tiltak.
14.01.2019 - Arild Gustavsen

Argus påtar seg oppdrag med MILJØFYRTÅRN SERTIFISERING etter den 1. februar 2019.
08.01.2019 - Arild Gustavsen

VELKOMMEN TIL ETT NYTT ÅR.
02.01.2019 - Arild Gustavsen

GOD JUL!
13.12.2018 - Argus AS

DiBk med store utfordringer mht. behandling av søknader/fornyelser/utvidelser mht. sentral godkjenning.
02.12.2018 - Arild Gustavsen

Argus revitaliserer sertifisering etter Argusnormen.
25.11.2018 - Arild Gustavsen

Teknisk fagskole er vinneren i de siste endringer som er kommet og som trår i kraft den 1. desember i år.
19.11.2018 - Arild Gustavsen

Nye og oppdaterte dokumenter i Argus Safedoc.
12.11.2018 - Arild Gustavsen

Argus sin web-app er blitt et kjempeverktøy for tilgang til HMS-datablad.
04.11.2018 - Arild Gustavsen

Arbeidstilsynet med storkontroll i transportbransjen.
28.10.2018 - Arild Gustavsen

AT med ny storaksjon på byggeplasser.
21.10.2018 - Arild Gustavsen

Statens Vegvesen med krav til sertifiserte systemer etter EN-NS ISO 9001:/EN-NS ISO 14001:2015.
14.10.2018 - Arild Gustavsen

Enormt sprik mellom kravene ved tilsyn og kravene til dokumentasjon ved større oppdrag.
24.09.2018 - Arild Gustavsen

Arbeidstilsynet endrer praksis med hensyn på bøtelegging ved overtredelser .
17.09.2018 - Arild Gustavsen

Sentral godkjenning på nytt i endring.
10.09.2018 - Arild Gustavsen

ESPD skjemaet begynner å bli normalt ved offentlig tildeling av oppdrag.
03.09.2018 - Arild Gustavsen

GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – DEN MEST MISFORSTÅTTE FORORDNING SOM ER INNFØRT I LANDET VÅRT PÅ MANGE, MANGE ÅR.
20.08.2018 - Arild Gustavsen

Sommeren er over. Nå står fagbrevkursene for anleggsmaskinførere for tur.
13.08.2018 - Arild Gustavsen

GOD SOMMER!
06.07.2018 - Argus AS

Endringer i kravene ved sentral godkjenning er lagt ut på høring.
02.07.2018 - Arild Gustavsen

Rutine for håndtering av personopplysninger - A–1140 er revidert.
17.06.2018 - Arild Gustavsen

Media påstår; Reisetid er arbeidstid. Men, er det det?
11.06.2018 - Arild Gustavsen

Byggmesterforbundet vil erstatte Sentral Godkjenning med helt nytt regelverk.
04.06.2018 - Arild Gustavsen

Overgangsordningen for lemplig praksis av utdanningskrav ved fornyelser er forlenget helt frem til 1. juli 2020.
28.05.2018 - Arild Gustavsen

Personverndirektivet - eller på godt norsk; General Data Protection Regulation (GDPR) er trådt i kraft.
21.05.2018 - Arild Gustavsen

Lange dager er påviselig risikofylt arbeid, påstår Arbeidstilsynet. Det er det ikke, sier LO. Hvem skal vi tro på? Er det blitt organisasjonsplikt i Norge?
14.05.2018 - Arild Gustavsen

Arbeidstilsynet med nye kampanjer i vår. Ulykkesstatistikken i Bygg- og anlegg er ikke bra.
07.05.2018 - Arild Gustavsen

Arbeidstilsynet setter fokus på jord- og skogbruk ved sine tilsyn utover vår og sommer. 400 virksomheter får besøk.
22.04.2018 - Arild Gustavsen

DiBk har enda ikke endret datoen 1. Juli 2018 på tross av at de bekrefter på sin hjemmeside at overgangsordningen med hensyn på utdanning for foretak med godkjenning fra før 31.12.2015 er forlenget til 1. Januar 2020.
16.04.2018 - Arild Gustavsen

Landsdekkende risikoaksjon. I april gjennomfører tilsynsmyndighetene en landsdekkende aksjon for å sjekke om industri- og avfallsbedrifter vet hvilke farer som kan oppstå på arbeidsplassen, og hvordan de kan hindre at det skjer.
09.04.2018 - Arild Gustavsen

Ny fagbrevordning for unge arbeidstakere uten 5,5 år praksis i faget.
03.04.2018 - Arild Gustavsen

GOD PÅSKE!
26.03.2018 - Argus AS

En ledig plass igjen på onsdagens HMS-kurs på Kløfta, se fanen «kurs».
20.03.2018 - Arild Gustavsen

Det er fortsatt ledig 4 plasser på vårt HMS-kurs for ledere og verneombud den 21 mars.
12.03.2018 - Arild Gustavsen

Kommunene må endelig endre praksis med sine ulovlige krav til sentral godkjenning for gravearbeid.
04.03.2018 - Arild Gustavsen

Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) besøker blant annet Sunnfjord i siste halvdel av mars 2018.
26.02.2018 - Arild Gustavsen

Overordnede styringssystemer på plass i Argus Safedoc.
20.02.2018 - Arild Gustavsen

Revidert arbeidsavtale og arbeidsreglement.
11.02.2018 - Arild Gustavsen

Argus sine vårkurs for praksiskandidater i anleggsmaskinfører faget er nå fulltegnet.
04.02.2018 - Arild Gustavsen

Revidert rutine for håndtering av personopplysninger.
29.01.2018 - Arild Gustavsen

Ny prosjektmodul og komplette systemer på plass i Argus på Web.
21.01.2018 - Arild Gustavsen

Revidert rutine for føring av oversiktslister.
17.01.2018 - Arild Gustavsen

Ikke lenger krav til stoffkartotek på papir.
15.01.2018 - Arild Gustavsen

DiBk med ny Nasjonal sjekkliste for ansvarlig søker (SØK)
08.01.2018 - Arild Gustavsen

Det er fortsatt noen få ledige plasser på de første HMS-kursene – 18. og 23. januar 2018
02.01.2018 - Arild Gustavsen

Nytt fra Argus - julen 2017
20.12.2017 - Arild Gustavsen

www.regelhjelp.no med ny ordning!
18.12.2017 - Arild Gustavsen

Tøffe gebyr for manglende HMS-kort på byggeplass.
04.12.2017 - Arild Gustavsen

Over 200 000 ansatte opplever vold og trusler på jobb.
27.11.2017 - Arild Gustavsen

Argus setter fokus på HMS og RISIKO i 2018.
20.11.2017 - Arild Gustavsen

Full krasj i diskusjonen om fagbrev i bygg- og anleggsbransjen.
13.11.2017 - Arild Gustavsen

Forvaltningsmessig praksis endres igjen. DiBk lemper på fagbrevkravet til UTF - foretak som har ingeniørkompetanse.
05.11.2017 - Arild Gustavsen

Nye regler for håndtering av personopplysninger
30.10.2017 - Arild Gustavsen

Argus med nyhetsbrev til sine A-kunder.
23.10.2017 - Arild Gustavsen

Argus kjører kveldskurs i sitt nye kurssenter på Kløfta med hensyn på viktige endringer i Plan- og bygningsloven i hele høst.
16.10.2017 - Arild Gustavsen

Nytt skjema for risikovurdering i Argus Safedoc.
01.10.2017 - Arild Gustavsen

Høstens kurs i boks.
25.09.2017 - Arild Gustavsen

Nytt seriøsitetsregister for bransjen ser snart dagens lys – hvis ingen får stoppet galskapen.
18.09.2017 - Arild Gustavsen

Entreprenører i Nord-Trøndelag, på Jæren, i Østerdalen, på Lillehammer og i Oslo er nå i september utsatt for at “noen” banker på døren.
11.09.2017 - Arild Gustavsen

Argus med en rekke nye publikasjoner.
04.09.2017 - Arild Gustavsen

Argus utvider fagbrevkursene til flere fagbrev, og det haster med påmelding!
22.08.2017 - Arild Gustavsen

Argus setter fokus på arbeidsgivers utfordring med hensyn på andelen ansatte med fagbrev i kontrakter.
14.08.2017 - Arild Gustavsen

I dag heier vi på Byggmesterforbundet
07.08.2017 - Arild Gustavsen

Sommerferie hos Argus.
05.07.2017 - Argus AS

Ny tilsynspraksis fra DiBk
03.07.2017 - Arild Gustavsen

Kritikkverdige forhold og endring i arbeidstidsbestemmelser.
25.06.2017 - Arild Gustavsen

Sentral godkjenning – useriøse konkurrenter – DiBk med ny strategi; forenklede dokument tilsyn.
18.06.2017 - Arild Gustavsen

Elektroniske oversiktslister – Argus har den rimeligste løsningen.
12.06.2017 - Arild Gustavsen

Oslo Kommune går foran med nye krav til fagkompetanse i sine kontrakter med BA-næringen.
06.06.2017 - Arild Gustavsen

Elektroniske oversiktslister fra 1. Juli 2017.
28.05.2017 - Arild Gustavsen

Vi fortsetter oppgraderingen av Argus Safedoc.
21.05.2017 - Arild Gustavsen

Argus med sin første store produktkatalog.
15.05.2017 - Arild Gustavsen

Revidert miljøsaneringsbeskrivelse i Argus Safedoc, samt orientering om nye krav til personvernombud.
08.05.2017 - Arild Gustavsen

Argus Safedoc er kraftig forbedret.
02.05.2017 - Arild Gustavsen

Grunnleggende råd om kontrolltiltak på arbeidsplassen.
24.04.2017 - Arild Gustavsen

Argus Dokumentsenter oppfører seg noe ustabilt i øyeblikket, blant annet med hensyn på blankettmodulen for ansvarlige søkere.
18.04.2017 - Arild Gustavsen

God Påske!
10.04.2017 - Argus AS

Statsbygg tetter hull i konkurransesammenheng.
27.03.2017 - Arild Gustavsen

Arbeidstilsynet med ny tolkning av AML § 4-4 om inkvartering av arbeidstakere.
22.03.2017 - Arild Gustavsen

Ny veiledning til Storulykkesforskriften.
14.03.2017 - Arild Gustavsen

Det «syndes» i ett sett ved offentlige innkjøp.
06.03.2017 - Arild Gustavsen

HMS-ansvarlig dømt etter arbeidsulykke.
26.02.2017 - Arild Gustavsen

Nye kontrollrutiner i Argus Safedoc.
20.02.2017 - Arild Gustavsen

Arbeidstilsynet med ny veileder om overvåkning.
12.02.2017 - Arild Gustavsen

Argus med nytt opplegg for 40 timers opplæring i HMS-arbeid for daglig leder, linjeleder og verneombud.
05.02.2017 - Arild Gustavsen

Argus Småbedriftssystem er nå lansert.
29.01.2017 - Arild Gustavsen

Sentrale dokumenter i Argus Safedoc er revidert.
22.01.2017 - Arild Gustavsen

Dersom du mister førerkortet og er avhengig av det – mister du også jobben.
16.01.2017 - Arild Gustavsen

Vi slipper i disse dager vårt nye Småbedriftssystem.
09.01.2017 - Arild Gustavsen

Krav om lærlinger ved tildeling av kontrakter fra det offentlige fra 1. Januar 2017.
02.01.2017 - Arild Gustavsen

God Jul!
19.12.2016 - Argus AS

Ny medarbeider i Argus AS.
12.12.2016 - Arild Gustavsen

Prinsippene i vår nye prosjektmodul.
05.12.2016 - Arild Gustavsen

Argus Prosjektmodul er sluppet for alle som vil bruke systemet på byggeplass med fotomulighet som vedlegg til sjekklister.
30.11.2016 - Arild Gustavsen

Klatrenøkkel – keiserens nye klær.
21.11.2016 - Arild Gustavsen

Funksjons- og ytelseskrav
14.11.2016 - Arild Gustavsen

Ikke forvent all verden av kompetanse på Byggesak i din kommune.
07.11.2016 - Arild Gustavsen

TEK10 sier i dag intet om at man må ha plass til dobbeltseng på minst ett soverom i et bolighus. Kan man da risikere at dette blir en mangel ved salg av en bolig?
31.10.2016 - Arild Gustavsen

Argus starter en serie med skråblikk på Plan- og bygningsloven i sin nyhetsspalte.
24.10.2016 - Arild Gustavsen

Oppdaterte styringsrutiner i Argus sin dokumentbase Argus Safedoc
17.10.2016 - Arild Gustavsen

Argus tilbyr nå sikkerhetsrådgivning.
10.10.2016 - Arild Gustavsen

Kvalitetsstyringsrutinene i Argus Safedoc er nå oppdatert.
03.10.2016 - Arild Gustavsen

Sprengningsplan – G-0070 – i Argus Dokumentbase Safedoc er nå oppdatert.
26.09.2016 - Arild Gustavsen

Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) kjører tilsyn med produktdokumentasjon for påhengsfasader og sikkerhetsglass nå i høst.
19.09.2016 - Arild Gustavsen

Argus digitaliserer sine kvalitetsplaner for bruk på lesebrett og smarttelefoner.
12.09.2016 - Arild Gustavsen

Tilsynsaktiviteten til DiBk intensiveres.
05.09.2016 - Arild Gustavsen

Volda Maskin AS uten avvik i sitt system ved tilsyn.
29.08.2016 - Arild Gustavsen

Terskelverdien for krav til utlysning av offentlige anbud er øket fra kr. 500 000,- til kr. 1.200.000,-.
22.08.2016 - Arild Gustavsen

Det er bare 14 dager til uke 35. Og uke 35 er starten på 3 ukers intens kampanje fra Fyklesmannens side. Noen av våre kunder bør forberede seg på akkurat dette.
15.08.2016 - Arild Gustavsen

DiBk er mer aktive med tilsyn enn noen gang.
09.08.2016 - Arild Gustavsen

GOD SOMMER!
11.07.2016 - Argus AS

Kravet til elektroniske oversiktslister fra 1. Juli utsettes.
30.06.2016 - Arild Gustavsen

Endringen i Forskrift om HMS- kort og om kravet til elektroniske overvåkningslister i BH kom som julekvelden på kjærringa for 14 dager siden.
27.06.2016 - Arild Gustavsen

Argus inngår partneravtale med ekstern leverandør og tilbyr elektroniske oversiktslister etter nye krav fra starten av Juli 2016.
13.06.2016 - Arild Gustavsen

Fra 1. Juli blir det forbudt å føre mannskapslister manuelt.
06.06.2016 - Arild Gustavsen

Nye regler for permittering (52 uker)
23.05.2016 - Arild Gustavsen

1. mai er over...og det betyr nye regler for deklarasjon av avfall.
09.05.2016 - Arild Gustavsen

Arbeidsrelatert sykdom og skade koster mye mer enn de fleste vet.
02.05.2016 - Arild Gustavsen

Tilsynsetatenes fellesakasjon «Hva driver naboen med?» pågår nå for fullt.
25.04.2016 - Arild Gustavsen

Norge langt foran Mellom Europa med hensyn på sikkerhet på byggeplass.
18.04.2016 - Arild Gustavsen

Argus-normen i farta.
04.04.2016 - Arild Gustavsen

Vold og trusler øker på arbeidsplassen.
29.03.2016 - Arild Gustavsen

Produktdokumentasjon som fokusområde ved tilsyn
14.03.2016 - Arild Gustavsen

KOFA får tilbake sin gebyrmyndighet!
07.03.2016 - Arild Gustavsen

Nok en gang – innføres det overgangsordning med hensyn på Sentrale Godkjenninger – men pass på…
29.02.2016 - Arild Gustavsen

Argus går hardt ut mot Kommunaldepartementet med hensyn på utilsiktede virkninger av regelendringer fra 1. Januar 2016
22.02.2016 - Arild Gustavsen

Bedriftsleder tiltalt for uaktsomt drap etter arbeidsulykke.
15.02.2016 - Arild Gustavsen

Argus tilbyr sikkerhetsrådgiver etter ferien 2016
08.02.2016 - Arild Gustavsen

Byggeindustrien melder at Arbeidstilsynet justerer byggesaksgebyret fra 1. Januar 2016
01.02.2016 - Arild Gustavsen

Arbeidstilsynet oppretter en egen arbeidstidsenhet – i Bergen – for hele landet!
18.01.2016 - Arild Gustavsen

Ny portal gjennom Altinn for søknader ifbm Sentral Godkjenning
11.01.2016 - Arild Gustavsen

Endringer i krav til stillasbyggere og brukere av stillas.
04.01.2016 - Arild Gustavsen

HO HO HO...
22.12.2015 - ARGUS AS

Arbeidstilsynet sjekker nå kompetansebevis for sertifisert opplæring av maskinførere.
14.12.2015 - Arild Gustavsen

Nye byggesaksblanketter fra 1. Januar 2016
14.12.2015 - Arild Gustavsen

Vi tok ikke feil (kanskje ingen nyhet). Etter 1. Januar er det kun formalkravene til utdanning i tkl 2 og tkl 3 som er lovlig grunnlag for ansvarsrett.
14.12.2015 - Arild Gustavsen

DiBk har sluppet tilsynsveileder for 2016 og 2017.
23.11.2015 - Arild Gustavsen

Oppdaterte rutiner med hensyn på ansvarsrett.
16.11.2015 - Arild Gustavsen

DiBk skrur til på systemkravene.
09.11.2015 - Arild Gustavsen

DiBk har sluppet trollet ut av esken.
02.11.2015 - Arild Gustavsen

Argus med braksuksess på Gardermoen.
26.10.2015 - Arild Gustavsen

Ethvert produkt i byggverket må uansett ha produktdokumentasjon!
19.10.2015 - Arild Gustavsen

Flere kommuner krever nå Sentral Godkjenning i tkl 2 for å gi entreprenører gravetillatelser.
05.10.2015 - Arild Gustavsen

Rekorder settes i Argus
28.09.2015 - Arild Gustavsen

Nye standarder for miljø- og kvalitetsstyring – ISO 14001:2015 og 9001:2015 er sluppet løs på markedet!
21.09.2015 - Arild Gustavsen

En varslet ulykke, sier byggebransjen! ByggSøk har vært ute av drift i over 14 dager.
14.09.2015 - Arild Gustavsen

Tilsynet er i farta fra 1. Januar 2016 – vi forbereder våre kunder gjennom kurs i høst.
07.09.2015 - Arild Gustavsen

Endringer i Forskrift om Utførelse av Arbeid (FUA) med hensyn på "arbeid i høyden».
31.08.2015 - Arild Gustavsen

Valgflesket er til å ta og føle på for tiden.
24.08.2015 - Arild Gustavsen

Tips DiBk om ulovlig omsetning av byggevarer
17.08.2015 - Arild Gustavsen

Forenklinger i byggesaksforskriften (SAK)
10.08.2015 - Arild Gustavsen

Sommer, ferie og beredskap hos Argus AS
13.07.2015 - Argus AS

Norske myndigheter med solstikk i uke 27
06.07.2015 - Arild Gustavsen

Søknad om ansvarsrett i søknadspliktige tiltak forsvinner fra 1. Januar 2016
22.06.2015 - Arild Gustavsen

Nye byggeregler fra 1. Juli 2015 – kan være interessante, men pass opp!
15.06.2015 - Arild Gustavsen

Vi tillater oss og gjengi den nyeheten som ble lagt ut på DiBk sin hjemmeside nå på fredag – i tilfelle du ikke fikk den med deg
09.06.2015 - Arild Gustavsen

Bransjen fornøyd med ny sentral godkjenning – ser vi…
01.06.2015 - Arild Gustavsen

Argus Safedoc med ny mappestruktur og forbedrede dokumenter.
18.05.2015 - Arild Gustavsen

Hele Argus på konferanse fra 6. til 9. mai - denne uken!
04.05.2015 - Arild Gustavsen

Stor forvirring om CE-merking av stålprodukter til bruk i byggeverk.
27.04.2015 - Arild Gustavsen

Oppdragsgivere med tøffere krav til bransjen. I dag ser vi på Statsbygg sine nye krav.
20.04.2015 - Arild Gustavsen

DiBk sjokkerer med sitt fokus på systembruk ved fornyelser.
13.04.2015 - Arild Gustavsen

Vår kjære pensjonist Yngve.
07.04.2015 -

Ny TEK 10 på gang. Den skal være ferdig til 2017, og får navnet TEK 17. Logisk.
23.03.2015 - Arild Gustavsen

Argus har fått svar fra Arbeidstilsynet med hensyn på når Bht skal bistå, jf. FOLM § 13-2 som AT lokalt elsker å vise til i sine rapporter.
16.03.2015 - Arild Gustavsen

Forslag om forenklinger i SAK10 – søknadsplikt ifbm boenheter er nå ute på «høring».
09.03.2015 - Arild Gustavssen

Argus ber NHO om svar på spørsmål om Bdh sin bistand til virksomheter i BA-næringen.
02.03.2015 - Arild Gustavsen

Det skjer endringer i regelverket hele tiden. Det er «dynamisk». Herlig.
16.02.2015 - Arild Gustavsen

Tilsyn med pukk i 2015.
09.02.2015 - Arild Gustavsen

Nye sjekklister i Safedoc
02.02.2015 - Arild Gustavsen

Administrative rutiner i Safedoc er oppdatert.
26.01.2015 - Arild Gustavsen

Pukk til bruk i tomter og veier skal CE-merkes.
19.01.2015 - Arild Gustavsen

Ny forskrift; Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)
12.01.2015 - Arild Gustavsen

Deltidsansatte – ingen ideel løsning lenger.
05.01.2015 - Arild Gustavsen

Vi ønsker alle våre venner God Jul, og Godt Nytt År.
22.12.2014 - Arild Gustavsen

Bergsprenger og bergsprengningsleder skal være ansatt i virksomheten.
15.12.2014 - Arild Gustavsen

DiBk ønsker å høre markedets mening om stedlige tilsyn.
08.12.2014 - Arild Gustavsen

Endrede forslag til dokumentsammensetninger i Safedoc.
01.12.2014 - Arild Gustavsen

Lokal godkjenning opphører fra 1. Januar 2016. Sier myndigheten i dag. ..
24.11.2014 - Arild Gustavsen

Argus Byggesak er klar. Brenner det med hensyn på bruk, så ring oss...
17.11.2014 - Arild Gustavsen

Argus nærmer seg release på ny byggseaksmodul
27.10.2014 - Arild Gustavsen

Gebyrøkning for sentral godkjenning i statsbudsjettet for 2015 skal finanisere økt tilsyn!
20.10.2014 - Arild Gustavsen

DiBk: Dersom systemer ikke er tilpasset ...
20.10.2014 - Arild Gustavsen

Søkbart arkiv med referanseprosjekter på gang i Argus Byggesak.
29.09.2014 - Arild Gustavsen

Plikt til å kreve politiattest ved ansettelser ..
13.10.2014 - Arild Gustavsen

Nedetid hos Standard.no
19.09.2014 - Argus AS

Sertifikat for varme arbeider må fornyes hvert 5. år.
15.09.2014 - Arild Gustavsen

DiBk: Det er ingen menneskerett å drive eget firma!
08.09.2014 - Arild Gustavsen

DiBk skjerper tonen kraftig hva systembruk angår
02.09.2014 - Arild Gustavsen

Under 1000 EUR..
02.09.2014 - Arild Gustavsen

Vår hjemmeside er oppe igjen – etter lang nedetid i går.
13.08.2014 - Arild Gustavsen

0- visjon med hensyn på skader og ulykker.
11.08.2014 - Arild Gustavsen

Full stopp for røyking for alle.
07.08.2014 - Arild Gustavsen

Sommer, ferie og beredskap hos Argus AS
10.07.2014 -

God sommer med store forbedringer i regelverket.
02.07.2014 - Arild Gustavsen

AT – gjør det interessant å bli sertifisert som opplæringsvirksomhet.
10.06.2014 - Arild Gustavsen

Statens Vegvesen skifter nummer på sine håndbøker. Kaos på gang.
26.05.2014 - Arild Gustavsen

Opphør av lokal godkjenning
19.05.2014 - Arild Gustavsen

28 mennesker er drept i arbeidsulykker de siste 3 årene.
12.05.2014 - Arild Gustavsen

Bestill vår hjelp til en Arbeidsmiljø/HMS-kartlegging før tilsynet kommer.
05.05.2014 - Arild Gustavsen

Din Argus rådgiver har fått kontor hos deg!
28.04.2014 - Arild Gustavsen

Arbeidstilsynet med uanmeldte tilsyn
22.04.2014 - Arild Gustavsen

God påske!
16.04.2014 - Argus AS

Ingen grunn til panikk
10.04.2014 - Arild Gustavsen

Argus på plass i nye kontorer.
07.04.2014 - Arild Gustavsen

Argus på flyttefot denne uken
31.03.2014 - Arild Gustavsen

Ny personvernforordning fra EU vil gjelde i Norge.
26.03.2014 - Arild Gustavsen

Kaos med hensyn på HMS og SHA
17.03.2014 - Arild Gustavsen

BIM kan kobles mot automatiske regelsjekkere.
03.03.2014 - Arild Gustavsen

Argus Safedoc oppdateres denne uken med hensyn på RUH
24.02.2014 - Arild Gustavsen

Sosialministeren med nye toner om permittering
17.02.2014 - Arild Gustavsen

IKKE lovpålagt HMS kurs!
10.02.2014 - Arild Gustavsen

NAV skjerper sin permitteringspraksis.
03.02.2014 - Arild Gustavsen

Pass opp for tilsyn i ferdige prosjekter
27.01.2014 - Arild Gustavsen

Høyesterett har avklart utgangspunktet for dine krav ifbm utført arbeid.
20.01.2014 - Arild Gustavsen

Argus inngår nå avtale med DiBk om byggesaksblanketter.
13.01.2014 - Arild Gustavsen

Lov om lønnsplikt under permittering ble som antydet i vår nyhet den...
20.01.2014 - Arild Gustavsen

Arbeidstilsynet kan fra 1. januar i år ...
13.01.2014 - Arild Gustavsen

Jan Tore Sanner med ny...
08.01.2014 - Arild Gustavsen

Lov om lønnsplikt ved permittering endres fra 1. Januar 2014.
20.12.2013 - Arild Gustavsen

Ny standard for brannalarmanlegg i Norge.
17.12.2013 - Arild Gustavsen

DiBk varsler nye passord i den sentrale godkjenningsordningen
09.12.2013 - Arild Gustavsen

Solen skal skinne uavbrutt i fire år, kanskje flere!
02.12.2013 - Arild Gustavsen

Achilles, Sellicha, StartBank og TransQ er på "hugget".
25.11.2013 - Arild Gustavsen

Erna Solberg varsler ansvarliggjøring av kommunene i byggesaker!
18.11.2013 - Arild Gustavsen

Arbeidstilsynet satser mot bygg- og anlegg i perioden 2014 til 2016.
11.11.2013 - Arild Gustavsen

www.byggevareinfo.no
04.11.2013 - Arild Gustavsen

Ny gjestebrukertilgang.
28.10.2013 - Arild Gustavsen

Elektronisk håndbok fra Argus
21.10.2013 - Arild Gustavsen

Regelverket (SAK) presiserer nå hvordan håndtering av avvik...
14.10.2013 - Arild Gustavsen

En hydraulisk kjørerampe på en maskinhenger er en...
14.10.2013 - Arild Gustavsen

Blanketter fra Standard Norge - Brev fra DnB om Factoring
02.10.2013 -

Standard Norge har problemer med sine blanketter
30.09.2013 - Arild Gustavsen

Oppgraderte og oppdaterte dokumenter i Argus Safedoc
30.09.2013 - Arild Gustavsen

Det arbeides på spreng for å få ny regjering til åendre AML og PBL
23.09.2013 - Arild Gustavsen

Det bor 44000 polakker i Norge...
16.09.2013 - Arild Gustavsen

Dokumentsammensetningene i Argus Safedoc er utvidet.
09.09.2013 - Arild Gustavsen

Krav om fagbrev i bygg- og anlegg? Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige!
02.09.2013 - Arild Gustavsen

Enova tilbyr støtte til energitiltak i bygninger!
26.08.2013 - Arild Gustavsen

Mor Utne sin drøm er blitt virkelighet med en prislapp på kr. 2.500.000.000,-
19.08.2013 - Arild Gustavsen

Å sende dokumenter direkte fra Argus Dokumentsenter er mulig fra i dag.
14.08.2013 - Arild Gustavsen

Nye nettsider om sosial dumping for offentlige oppdragsgivere.
05.08.2013 - Arild Gustavsen

Sommer, ferie og beredskap hos Argus AS
05.07.2013 - Arild Gustavsen

Reinertsen fikk kraftig kritikk for manglende kontroll med stillas i Trondheim.
05.07.2013 - Arild Gustavsen

Departementet er ute med høringsbrev om forenklinger i søknadsplikten.
01.07.2013 - Arild Gustavsen

Rolstad smalt til med Norgeshistoriens største salve!
24.06.2013 - Arild Gustavsen

Blankettene til Standard Norge fungerer ikke i week-enden den 21. til 24. juni.
18.06.2013 - Arild Gustavsen

Fra 1. juli trer byggevareforordningen i kraft i Europa.
17.06.2013 - Arild Gustavsen

Revidert Argus Norm lastes inn i alle dokumentsentre.
10.06.2013 - Arild Gustavsen

Kontrollplan for Vegvesenets Håndbok 018 er i farta.
07.06.2013 - Arild Gustavsen

Statens Vegvesen baller på seg et dårlig rykte over hele landet.
03.06.2013 - Arild Gustavsen

Vegvesenets håndbok 018 er revidert i 2012.
24.05.2013 - Arild Gustavaen

Forbedret dynamisk oppfølgingsplan for sykemeldte!
13.05.2013 - Arild Gustavsen

Revidert side A-1355 – Om granskning av ulykker –
24.05.2013 - Arild Gustavsen

Nytt søknadsskjema for bruk..
13.05.2013 - Arild Gustavsen

Ny veiledningstekst om terrasser på bakken etter PBL § 20-1
29.04.2013 - Arild Gustavsen

Oppdatert dokumentbase og søketips for å finne de beste dokumenter
22.04.2013 - Arild Gustavsen

VARSEL WWW.ARGUS.NO !
19.04.2013 -

Akjseloven forbedres – hele bygge- og anleggsbransjen bør glede seg
08.04.2013 - Arild Gustavsen

Gjermundshaug Gruppen går i kompaniskap med Trond Musdalslien!
15.04.2013 - Arild Gustavsen

Olav H. Selvaag går ut mot universell utforming i Finansavisen dagen før påske.
02.04.2013 - Arild Gustavsen

Påske
26.03.2013 - Arild Gustavsen

Argus sine dokumentsammensetninger ble nylig endret.
18.03.2013 - Arild Gustavsen

Standard Norge har laget nye blanketter. Det kan skape en liten utfordring.
13.03.2013 - Arild Gustavsen

Tilsynsmyndighetene aksjonerer..
11.03.2013 - ARild Gustavsen

Obligatorisk tetthetskontroll gjelder kun for nye bygg!
04.03.2013 - Arild Gustavsen

Maskinentreprenører vil neppe merke obligatorisk uavhengig kontroll i noe omfang.
25.02.2013 - Arild Gustavsen

Kr. 560 000 000 000 - det er mye penger
25.02.2013 - Arild Gustavsen

Obligatorisk uavhenging kontroll av våtromsutførelse er mindre omfattende..
25.02.2013 - Arild Gustavsen

Ola Borten Moe; Energikrav i byggforskriftene...
11.02.2013 - Arild Gustavsen

Kravene til bruk av personsikre glass i bolig blir redusert.
21.01.2013 - Arild Gustavsen

Nye dokumentsammensentninger i Argus Safedoc.
14.01.2013 - Arild Gustavsen

KOFA sine råd koster flesk og gir deg lite. Ta heller kontakt med Argus.
14.01.2013 - Arild Gustavsen

Nye krav ved personløft
07.01.2013 - Arild Gustavsen

Vikarbyrådirektivet trer som kjent i kraft 1. januar 2013. De færreste kjenner innholdet.
02.01.2013 - Arild gustavsen

Det er noe rart med snekkere!
21.12.2012 - Arild Gustavsen

Klimapolitikk er ikke for amatører.
17.12.2012 - Arild Gustavsen

Straffbart å engasjere et lovlig registrert firma!
11.12.2012 - Arild Gustavsen

DiBk har laget en glimrende forklaring og eksemplifisering på hva universell utforming dreier seg om.
06.12.2012 - Arild Gustavsen

Nye straffebestemmelser har effekt!
06.12.2012 - Arild Gustavsen

Seks av ti kontrollerte virksomheter mangler oversikt...
03.12.2012 - Arild Gustavsen

Forbrukerblanketter bl.a. til Bustadoppføingslova er nå tilgjengelig..
03.12.2012 - Arild Gustavsen

Myndighetene krever uavhengige 3. parts målinger...
03.12.2012 - Arild Gustavsen

Gebyrfri ansvarsrett etter revisjon av Byggeskasforskriftens § 9-1?
21.11.2012 - Arild Gustavsen

Obligatorisk uavhengig kontroll igjen. Nå også en del av det dynamiske regelverket.
19.11.2012 - Arild Gustavsen

Hva er nytt i HMS-regelverket? (fra 1. januar 2013)
14.11.2012 - Arild Gustavsen

3 av 10 lærlinger skades i ulykker. Nytt HMS-regelverk trår i kraft 1. Januar 2013
14.11.2012 - Arild Gustavsen

Hvordan skal man håndtere kontroll i byggesaker etter 1. Januar 2013?
02.11.2012 - Arild Gustavsen

www.bygg.no melder om gode fremtidsutsikter for bransjen...
29.10.2012 - Arild Gustavsen

Ny VVS Entreprenør etableres av NRA
17.10.2012 - Arild Gustavsen

Søknadsplikt for skifte av vedovner i gamle hus, jf. TEK10, § 9-10, se veiledningen hos DIBK.
17.10.2012 - Arild Gustavsen

Overgangsordning til sertifikat som bergsprengningsleder – fristen nærmer seg.
26.09.2012 - Arild Gustavsen

NS 3901 Risikovurdering av brann i byggverk er nå revidert
20.09.2012 - Arild Gustavsen

Automatisk utfylling av prosjektopplysninger – igjen på plass!
14.09.2012 - Arild Gustavsen

Argus Dokumentsenter har nå på plass de første filmene for bruk av senteret
06.09.2012 - Arild Gustavsen

Argus tror det er gått prestisje i saken om iverksettelse av uavhengig kontroll
21.08.2012 - Arild Gustavsen

Totalrevisjon av de forenklede byggekontraktene.
07.08.2012 - Arild Gustavsen

Forslag til forenklede regler for kontroll i byggesak – fortsatt i strid med ESA
10.07.2012 - Arild Gustavsen

Uavhengig kontroll – fortsatt fra 1. jan 2013
10.07.2012 - Arild Gustavsen

Nye håndhevelsesregler om offentlige anskaffelser fra 1. juli 2012
02.07.2012 -

Hæhre frifunnet i Tingretten!
19.06.2012 - Arild Gustavsen

Kontroll i byggesaker kan bli et lovregulert yrke i stedet for en funksjon som krever godkjenning.
18.06.2012 - Arild Gustavsen

Tilsynsaksjon med farlig stoff
13.06.2012 - Arild Gustavsen

Advarer mot falske branninspektører.
05.06.2012 - Arild Gustavsen

Forbud mot kjøp fra ikke godkjente renholdsvirksomheter
29.05.2012 - Arild Gustavsen

Kontroll av pukkverk over hele landet
24.05.2012 - Arild Gustavsen

EFTAs overvåkningsorgan ESA hevder at “lokal godkjenning” ikke er i samsvar med tjenestedirektivet.
21.05.2012 - Arild Gustavsen

Elektroniske skattekort fra 2013
21.05.2012 - Arild Gustavsen

Økokatastrofale harrypalasser
30.04.2012 - Arild Gustavsen

Arbeidstilsynet vil sjekke malere for ulovlig bruk av malingsfjerner!
27.04.2012 - Arild Gustavsen

Arbeidstilsynet vil sjekke støy på arbeidsplassen. Stor kampanje på gang.
27.04.2012 - Arild Gustavsen

Bli kjent med Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk på www.nff.no
24.04.2012 - Arild Gustavsen

Vår kunde Hæhre Entreprenør AS vant nylig en solid seier over Økokrim.
18.04.2012 - Arild Gustavsen

Tilgang til Argus Safedoc / Dokumentsenter
06.07.2012 - Arild Gustavsen

Argus Dokumentsenter
13.04.2012 - Arild Gustavsen

Så var det svært mange entreprenører som fikk sitt ønske oppfylt; Mesta Entreprenør legges
03.04.2012 - Arild Gustavsen

Obligatorisk uavhengig kontroll utsatt igjen
28.03.2012 - Arild Gustavsen

Nytt HMS-regelverk fra 1. januar 2013
28.03.2012 - Arild Gustavsen

Liv Signe Navarsete vil arbeide for mindre byråkrati og enklere byggeregler!
28.03.2012 - Arild Gustavsen

Argus dokumentsenter er nå åpnet
20.06.2012 - Arild Gustavsen

Krav til sentral godkjenning for uavhengige kontrollforetak utgår!
20.02.2012 - Arild Gustavsen

Begrepet ”dynamisk regelverk” har fått innhold.
20.02.2012 - Arild Gustavsen

Kurs i Argus regi når regelverket er klart!
17.02.2012 - Arild Gustavsen

Obligatorisk uavhengig kontroll fra 1. juli 2012?
15.02.2012 - Arild Gustavsen