Maskinentreprenører vil neppe merke obligatorisk uavhengig kontroll i noe omfang.

Arild Gustavsen - 25.02.2013

For den prosjekterende (PRO) er det dette som gjelder:

Kontroller at den geotekniske vurdering angir geoteknisk kategori og pålitlighetsklasse, samt beskriver eventuell rapportering i byggeprosessen. Obligatorisk i tiltaksklasse 2 og 3.

 

For en utførende (UTF) er det dette som gjelder:

Kontroller før oppstart at prosjektert grunnlag stemmer med forholdene på byggeplassen.

Påse at rapportering fra byggearbeidene skjer i henhold til fastsatt geoteknisk kategori, jf. prosjektert grunnlag.
Obligatorisk i tiltaksklasse 2 og 3. 

Og absolutt intet annet!