Ny fagbrevordning for unge arbeidstakere uten 5,5 år praksis i faget.

Arild Gustavsen - 03.04.2018

Det er fokus på andelen av fagbrev ved kontrahering av offentlige oppdrag for tiden. For å løse utfordringen, etableres det nå også en ordning for fagopplæring i bedrift. Dette er rettet mot unge medarbeidere med minimum ett års praksis.

For voksne ansatte med over 5,5 år praksis er dagens ordning for praksiskandidater fortsatt den mest effektive løsningen for deg med ansatte som mangler fagbrev. Argus kjører et opplegg for kandidater med stor erfaring som maskinførere uten nødvendige teoretiske ferdigheter. Sjekk fanen ”Kurs”.