Jeg har funnet en tønne som lukter ammoniakk. Kan jeg bare slå den ut? (en ansatt)

Arild Gustavsen - 03.03.2019

Er du gal! Det må du ikke gjøre (arbeidsgiver).

Den ansatte gav blaffen og tømte tønna. Han ville videre i arbeidet. Han ble skadet av ammoniakken, og det ble reist sak av statsadvokaten etter et selvstendig initiativ. Dette faktum ble bekreftet i retten. Likevel ble arbeidsgiver dømt for grov uaktsomhet. Både arbeidsgiver personlig og foretaket fikk en tøff straff. Han (foretaket) hadde ikke gjort nok for å fysisk å hindre den ansattes handlinger.

Og hva kan vi lære av dette?

At HMS-arbeid er noe du blir målt på når ulykken er ute. Så få på plass HMS-håndbøker til dine ansatte med sikkerhetsinstrukser for farefullt arbeid – FØR ulykken er ute!