TSN med fremtidens løsning på effektiv transport.

Arild Gustavsen - 04.11.2019

Det hele startet som så mye annet over en kopp kaffe, de gamle studiekameratene Frode Moen og Geir Prytz Heen, som i dag er daglig ledere i hhv. Transportselskapet Nord og OTTS AS. I løpet av kaffekoppen ble det avdekket at TSN sliter med kapasitet på biler på vinterstid, og har overkapasitet på sommeren, mens OTTS som er en stor asfalt transportør sliter med kapasitet på sommeren. Konklusjonen ble at dette måtte vi få til noe på i fellesskap. Utfordringen ble drøftet med 2 transportører Anton Jenssen og John Olav Vuttudal som begge tente på ideen, og på strak arm tok utfordringen. Dette resulterte i at Anton Jenssen august 2019 hadde den første «hybrid»bilen på veien. Bilen er bygget så den veksler mellom tippkasse på sommeren og tømmerchassis på vinter. 

Det å kunne utnytte ressursene maksimalt – er et av de beste miljøtiltak du kan finne.

Bilde til nyhet