Små virksomheters formuesgoder skal nå under lupen.

Arild Gustavsen - 07.06.2022

 

Dersom din virksomhet eier/leier/disponerer et formuesgode egnet til privat bruk – dvs. hus, hytte, fly, båt, osv. – og du som privatperson har positiv innflytelse på selskapet du arbeider i, det vil si eier 50 % eller mer, vil du måtte betale en fordelsbeskatning så stor, at du neppe vil opprettholde dette som et gode. Fra 1. januar 2023 omgjøres nemlig et gode til et onde. 

Vi vet at mange av våre kunder har slike formuesgoder, og anbefaler deg å ta kontakt med din revisor og finne løsninger før nyttår 2023 ringer inn.