Totalrevisjon av de forenklede byggekontraktene.

Arild Gustavsen - 07.08.2012

Begrunnelsen for denne  typen kontrakter er at det for mindre arbeider (rehabilitering/vedlikehold) ikke er et like stort behov for omfattende og detaljerte kontrakts-bestemmelser som man finner i komplette tiltak -  samtidig som det likevel er et behov for å avtale partenes forpliktelser.

Selve forslagene til de nye håndverkerkontraktene er tilgjengelige på http://www.standard.no/no/Standardisering/Standarder-pa-horing/).

Alle høringer i Standard Norge er som kjent åpne for alle som har innspill.

Høringsfristen er satt til 1. oktober 2012.