Vi har ett år på oss til å få på plass nye sikkerhetsdatablad i våre stoffkartotek.

Arild Gustavsen - 06.12.2021

 

Reach forskriften endres. Den er hjemlet i EØS – forordningen og utarbeidet av Klima og miljødepartementet. Alle produsenter av kjemikalier må utarbeid nye HMS/Sikkerhetsdatablad i løpet av 2022. HMS/Sikkerhetsdatablad skal nemlig fra 1. januar 2023 nå også inneholde en mer detaljert beskrivelse av bruksområdet for kjemikalier enn det som gjelder i dagens regelverk. I tillegg skal det være mer utfyllende opplysninger om blant annet håndtering, oppbevaring og fysiske-kjemiske egenskaper og toksikologisk virkning ved kjemikaliene. Og adskillig mere til.

I hovedsak berører dette produsenter av kjemikalier, men det får jo opplagt store konsekvenser for alle som har kjemikalier i sin virksomhet, og spesielt de som selv håndterer side HMS-datablad (dvs. ikke er knyttet til en kostbar database). Alle Argus- kunder har et eller annet omfang av kjemikalier på sin arbeidsplass. Så følg med utover i 2022, og vær forberedt på nye tider.