Sprengningsplan – G-0070 – i Argus Dokumentbase Safedoc er nå oppdatert.

Arild Gustavsen - 19.09.2016

Oppdateringen dreier seg om en bedre matrise for risikovurdering, og korrekt referansegrunnlag. Hus å skifte den du bruker i prosjektmalen/kvalitetsplanen din.