Nye bestemmelser om ansettelser har trådt i kraft.

Arild Gustavsen - 21.01.2019

Kort fortalt dreier dette seg om følgende: Den nye bestemmelsen presiserer at det med fast ansettelse menes at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

En tydeliggjøring av plikten til informasjon om arbeidstid i arbeidsavtalen.

Gjeldende bestemmelse stiller krav om at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstiden. Det vil nå bli tilføyd at dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

Benytter du ARGUS KS-5200 ved ansettelser fanges alt dette opp