Flere kommuner krever nå Sentral Godkjenning i tkl 2 for å gi entreprenører gravetillatelser.

Arild Gustavsen - 05.10.2015

Vi mener dette er klart i strid med Tjenestedirektivet og har tatt saken opp med EFTA’s overvåkningsorgan ESA. Dette er et obligatorisk dobbeltkrav helt identisk med det norske myndigheter måtte gi etter for ved å oppheve kravet til lokal godkjenning i søknadspliktige tiltak fra 1. Januar 2016. Vi er spente på hva ESA sier til vårt syn på forholdet. I utgangspunktet burde dette bekymre bransjeorganisasjonene. Men siden de later til å ikke se utfordringen, får vi gjøre det på bransjens vegne.