Statsbygg mener det bygges alt for mye i dette landet.

Arild Gustavsen - 23.04.2019

De oppgir tre grunner. Den første er at dert er for dyrt å bygge nytt. I forhold til å ominnrede gamle bygg. Den andre er at det er alt for mange tomme utleieareal. Den tredje er at det å bygge nytt ikke er i tråd med regjeringens klimamål.

Vi synes ingen argumenter holder vann og ønsker på vegne av en hel byggebransje at de ikke blir lyttet til av de som beslutter bygging av statlige byggverk.