EFTAs overvåkningsorgan ESA hevder at “lokal godkjenning” ikke er i samsvar med tjenestedirektivet.

Arild Gustavsen - 21.05.2012

ESA hevder at kontrollordningen er for streng og begrenser utenlandske foretaks sine muligheter til å delta i anbudskonkurranser i Norge. De mener videre at alle europeiske land har godkjenningordninger på nivå med det Norge har – og at Norge har sett bort fra dette i sin lovgivning for godkjenninger etter Plan- og bygningsloven. Vi har en ny følgetong på gang. Vi følger saken for våre kunder.