Argus med nyhetsbrev til sine A-kunder.

Arild Gustavsen - 23.10.2017

I løpet av kort tid ser flere nye produkter dagens lys. Hver enkelt rådgiver i Argus har sin egen A-kundeliste, hvor vi informerer om endringer løpende. Dersom du ikke får nyhetsbrev fra din rådgiver, og ønsker det, så er det bare å slå på tråden. Og vet du ikke hvem du skal ringe av oss, så snakker du med kontoret i Skien. Damene har oversikt.