Jan Tore Sanner med ny...

Arild Gustavsen - 02.01.2014

forskrift "som gjennomfører byggevareforordningen".

Den nye forskriften vil innebære bedre forutsigbarhet for byggenæringen ved å bidra til like konkurransevilkår for norske og utenlandske foretak. Forskriften vil også medføre forenklinger og reduserte kostnader, særlig for små og mellomstore norske byggevare-produsenter, samt for de aktørene som skal vurdere produktets egnethet i byggverket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.