Krav om lærlinger ved tildeling av kontrakter fra det offentlige fra 1. Januar 2017.

Arild Gustavsen - 02.01.2017

Kravet slår inn ved kontrakter over 1,1 mill for staten og 1,75 mill for fylkeskommunale og kommunale oppdrag. Imidlertid ser det ikke ut som om at de varslede 40 % med lærlinger er satt ut i livet. Det skyldes vel at man har innsett at dette kravet vil være et umulig krav å forholde seg til.