NAV skjerper sin permitteringspraksis.

Arild Gustavsen - 03.02.2014

GD skriver at mange bedrifter i Nord-Gudbrandsdal har fått avslag på sine permitteringsvarsler fordi dokumentasjonen ikke er god nok. NAVs regelverk er ikke endret, men praksisen har blitt strengere. Nå må det betydelig dokumentasjon til fra bedriftene for å begrunne hvorfor de må permittere ansatte.


Praksisending opp for Høyesterett?
Fra NAV sentralt heter det at permitteringer som skyldes endringer i rammebetingelsene som arbeidsgiver måtte regne med og kunne planlegge bemanningen etter, vil føre til avslag på søknad om dagpenger. LO ønsker nå å prøve ut NAVs praksisendring for Høyesterett og får støtte av både NHO og Norsk Industri.