Statens Vegvesen skifter nummer på sine håndbøker. Kaos på gang.

Arild Gustavsen - 26.05.2014

018 blir til N200 - Vegnormalene

025 blir til R761 - Prosesskoden

051 blir til N301 - Arbeid på vei

139 blir til R700 - Tegningsgrunnlag

Osv. Så følg med på Vegvesen.no – om du tar oppdrag for SVV.