I dag heier vi på Byggmesterforbundet

Arild Gustavsen - 07.08.2017

Bygg.no melder at Byggmesterforbundet foreslår etablering av ett 1. linje byggetilsyn innrettet som et fysisk byggetilsyn på stikkprøvenivå. Fysisk byggetilsyn for kontroll av prosjekteringsunderlag og utførelse krever en annen erfaring og kompetanse enn det som i hovedsak er på kommunenes byggesaksavdelinger, og Byggmesterforbundet ber om at det åpnes for at dette konkurranseutsettes til private aktører. Forslaget er ikke kostnadskrevende og vil kunne gi betydelige positive effekter for samfunnet. Da det erfaringsmessig ofte er nær sammenheng mellom manglende byggkvalitet og andre forhold vil en slik ordning, i tillegg til å oppfylle hovedformålet å sikre byggkvalitet, også bidra til økt seriøsitet i en næring som nå er kraftig utfordret, svslutter byggmesterne.