FNs bærekraftsmål tilsier at vi i Norge må redusere bruken av råvarer, produsere mindre avfall og utslipp, og redusere energiforbruket. Var det en nyhet? I alle fall er det aktuelt iflg. DiBk.

Arild Gustavsen - 17.10.2021

 

Vi kan dele FN sitt syn, eller bestride det. Men faktum er at det er god business og gjenbruke materialer, og ikke minst produsere mindre avfall. Frem til nå har det vært dyrt. Og med dagens uttrykte politikk blir det rådyrt. 

Miljøsertifiserte (ISO 14001) bedrifter velger klimagassregnskap og fanger opp dette i sine målsettinger. Det samme bør alle i bygge- og anleggsnæringen gjøre. Vi bistår deg gjerne – når det kommer til behovet for sertifisering.