Nye standarder for miljø- og kvalitetsstyring – ISO 14001:2015 og 9001:2015 er sluppet løs på markedet!

Arild Gustavsen - 21.09.2015

*             Miljø- og kvalitetsledelse som en integrert del av virksomhetens strategi

*             Proaktive tiltak

*             Livssyklustanken blir sentral

*             Risikovurderinger i alt man foretar seg

*             Egen strategi for miljø- og kvalitetskommunikasjon (du leste rett)

*             Kartlegging og forståelse for virksomhetens kontekst*

 

* Kontekst! Lurer du på hva det er?

 

Kontekst er begrepet for omstendighetene omkring en hendelse eller en tilstand. Konteksten virker inn på hvordan vi tolker denne hendelsen eller tilstanden, og den vil også virke inn på hvordan hendelsen forløper. Så da skjønner du hva nye standarder dreier seg om. Helt sikkert! Lykke til.