Straffbart å engasjere et lovlig registrert firma!

Arild Gustavsen - 11.12.2012

Fra 1. januar 2013 er det straffbart å leie tjenester fra et renholdsbyrå uten godkjenning fra Arbeidstilsynet. Det er med andre ord slik at det er lov å starte et renholdsselskap – men det er ikke tillatt å selge renholdstjenester uten godkjenning fra Arbeidstilsynet. Dersom denne utviklingen fortsetter – at enhver virksomhet skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet for å utøve sin virksomhet – vil vi få en dramatisk vekst i det offentlige byråkrati. Enhver med fornuften i behold må forstå at en slik utvikling gjør Norge om til en gammel Sovjet stat.