Kommunene må endelig endre praksis med sine ulovlige krav til sentral godkjenning for gravearbeid.

Arild Gustavsen - 04.03.2018

Argus AS sendte den 15.10.2015 et brev til ESA, EFTAS overvåkningsorgan og påpekte at det foregikk en ulovlig praksis i kommunene med krav om sentral godkjenning for gravearbeider i vei, jf. vår nyhet 15.10.2015 og senere dialog med Rodolphe Munos i ESA, sist den 7 desember 2015 (se nyhetsarkivet, www.argus.no). Sannsynligvis er det for drøyt at vi i Argus tar æren for at DiBk nå føler seg tvunget til å gjøre noe med saken, men det er absolutt ikke usannsynlig at vår innsats er medvirkende til at saken kom på dagsorden i Brüssel.

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har foreløpig vurdert at kommunenes praksis ikke er i tråd med tjenesteloven. De vurderer å gå videre med saken til EFTA-domstolen. Og for å unngå at Norge får en ny dom imot seg, går nå DiBk i sitt brev på fredag den 2. mars 2018 ut med følgende: De oppfordrer kommunene til å endre sin ulovlige praksis med krav om sentral godkjenning. De begrunner sitt brev med svada (at sentral godkjenning er en frivillig ordning osv.), av rent byråkratiske grunner.De unnlater etter vårt syn å fortelle hele sannheten.

Det DiBk ikke sier og media ikke får med seg er selve årsaken til at ESA mener at krav om sentral godkjenning ved gravearbeider er ulovlig. Den egentlige årsaken er nemlig den samme som sist, nemlig et krav om dobbel godkjenning fra norske myndigheters side. Det skaper trøbbel for det frie markedet, dvs utenlandske entreprenører som ESA er opptatt av, og det strider mot både tjenestemannsloven og fornuften at man stiller dobbeltkrav.


I 2014 ble Norge dømt i EFTA-domstolen og måtte da velge mellom:

Krav om godkjenning av foretak (Forskrift om lokal godkjenning av foretak).

Krav om ansvarsrett for å utføre arbeidet.

Konsekvensen var at Norske myndigheter valgte å beholde kravet om ansvarsrett, og forskrift om godkjenning av foretak ble opphevet 20. juni 2014.

Dette var hva vi tok opp med ESA den 15. oktober 2015, fordi norske myndigheter, denne gang kommunene, fortsatte med sine dobbeltkrav på tross av dommen fra EFTA-domstolen et år tidligere.

Nå i 2018 risikerer Norge å bli dømt i EFTA-domstolen nok en gang. De må nå velge mellom:

Krav om gravetillatelse.

Krav om sentral godkjenning.

For å unngå en ny dom, ber nå DiBk kommunene om å endre sin ulovlige praksis.

Det var på høy tid at logikken vant frem. Og det er vanvittig at "Unge Høyre" foreslår å fjerne forberedende prøve ved universitetsstudier. Det er der den almenne student lærer logikk.