Det må kuttes mer i klimagassutslippene.

Arild Gustavsen - 27.03.2022

 

Statens Vegvesen er ikke tilfreds med utviklingen av utslippsfrie anleggsmaskiner, de når ikke sine klimamål – sier de. Derfor ber de nå hele maskinbransjen om innspill for å få frem elektriske anleggsmaskiner med maskin- vekt over 40 tonn. 

Det er bra å se lyst på livet. Det skal vel litt batterikapasitet til 40- tonns maskiner tenker vi. Og med det ønsker vi lykke til med prosjektet. «Noen» må betale for gildet.