Argus tilbyr nå sikkerhetsrådgivning.

Arild Gustavsen - 10.10.2016

Alle som transporterer farlige væsker eller sprengstoff er pliktig å knytte til seg en godkjent sikkerhetsrådgiver. Argus har personale med slik godkjenning. Det er bare å kontakte oss og be om et tilbud.

En sikkerhetsrådgiver gjør følgende:

»  Gir råd for å forebygge og redusere fare for skade på mennesker, materiell og miljø ved transport av farlig gods.
»  Bistå med opplæring av ansatte.
»  Utarbeide årsrapporter både bedriftsinternt og for myndighetene.
»  Veiledning i regelverket og hjelp til å oppfylle kravene I ADR/RID.