Stor forvirring om CE-merking av stålprodukter til bruk i byggeverk.

Arild Gustavsen - 27.04.2015

Mange flere av våre kunder enn det vi trodde leverer stålprodukter til byggverk. Forholdet er slik: Dersom du produserer et produkt på verkstedet dit ved å skjære ut en bit av en innkjøpt 355 plate som er CE-merket fra leverandør (dvs. lager en brakett som skal brukes til sammenføyning av en trekonstruksjon), ja så er du siste hånd på produktet som kommer til byggeplass. Dermed er det du som skal CE-merke produktet. Da må du være sertifisert for CE-merking etter kraven i EN-NS 1090-1 med tilhørende standarder. Det betyr igjen – at du må ta kontakt med oss som er trenet i å bistå markedet med slike sertifiseringer. Et annet alternativ er følgende: Gjør jobben på byggeplassen. Da er det ansvarssystemet som gjelder. Lurer du fortsatt, er Gustavsens tlf. nr. 913 66 163.