Argus-normen i farta.

Arild Gustavsen - 04.04.2016

I de nærmeste ukene vil en rekke av våre kunder motta Argus-normen i permversjon. Planen er at alle som er kunder på web skal få sin egen perm som en del av allerede inngått avtale, bestående av to hefter og et arkivregister som sikrer våre kunder et langt liv uten trøbbel med tilsynsmyndigheter av alvorlig art. Det ene heftet består av systremdokumenter, det andre av bruksdokumenter. Vi har valgt en minimumsløsning, og vi vil ved hver fornyelse av kundens lisensen sende ut oppdaterte system- og brukerdokumenter. Bakgrunnen for dette er erkjennelsen av at de færreste kunder faktisk bruker systemer slik lov- og forskrift krever.