For ganske mange er det faktisk en «nyhet» at informasjon og kunnskap er den hardeste valutaen i næringslivet. Ikke de digitale løsninger.

Arild Gustavsen - 08.05.2022

 

Kjenner du begrepet EU’s Green Deal?

Kjenner du begrepet ESG?

Kjenner du begrepet EU-taksonomien?


Ikke det? Da bør du bli kjent med disse begrepene før det er for sent. Det er nemlig ikke bare høye energipriser som er en stor risiko for deg. Det å mangle kunnskap kan være en større risiko.

Gjennom en ISO-sertifisering med tilhørende kontekstvurderinger blir du sakte og sikkert kjent med disse begrepene.

EU’s Green deal dreier seg om et mål om klimanøytralitet en del år frem i tid og setter krav til en tenkning som sikrer bærekraftige løsninger med hensyn på klimapåvirkning. 

ESG er en forkortelse for; Environmental, social and governance, dvs: miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold ved bedriftens virksomhet. 

EU-taksonomien er de bærekraftskriteriene som legges til grunn for klassifisering av bærekraftige virkemidler. 

Gjennom arbeidet med å identifisere konteksten i din virksomhet – kommer disse forholdene lett til syne. 

ISO-SERTIFISERING BØR DEFINITIVT PÅ DIN DAGSORDEN ETTER VÅRT SYN – DERSOM DU SKAL FÅ NYE KUNDER ELLER BEHOLDE DE KUNDER DU HAR. HVORFOR DET? 

INGEN HANDLER MED FOLK SOM IKKE TAR KLIMA PÅ ALVOR, IKKE BEHANDLER SINE ANSATTE ALLRIGHT, ELLER IKKE FORSTÅR BEGREPET BÆREKRAFT OG SIRKULÆRØKONOMI. 

Velkommen til oss. Vi drar lasset for deg på en praktisk og god måte.

 dra lasset