Miljøplanen – A-1945 – i Safedoc er nå revidert. Hvilket skyldes fagområdet Geoteknikk.

Arild Gustavsen - 08.12.2019

Miljøplanen tar nå takhøyde for svekket skjærfasthet i forurensede jordmasser og har klare kjøreregler for beredskap som begrenser skadene ved utglidning.