Grunnleggende råd om kontrolltiltak på arbeidsplassen.

Arild Gustavsen - 24.04.2017

Fra regelhjelp.no sakser vi følgende råd om kontrolltiltak:

  • Innføring av kontrolltiltak skal drøftes med representanter for de ansatte. Husk at verneombudet/arbeidsmiljøutvalget skal tas med på råd (dersom virksomheten har slike).
  • De ansatte skal være informert om at kontroll og overvåking finner sted, hvordan kontroll og overvåking skjer, hva opplysningene skal brukes til og eventuelle endrede formål med kontrollen og overvåkingen.
  • Arbeidsgiveren skal vurdere om andre metoder er tilstrekkelige, og må velge den minst inngripende løsningen.
  • Kontrolltiltak skal være saklige i forhold til den virksomheten som drives, stå i forhold til problemene virksomheten ønsker å løse og samlet sett ikke være for inngripende. 
  • Kontrolltiltak skal evalueres jevnlig.