Argus digitaliserer sine kvalitetsplaner for bruk på lesebrett og smarttelefoner.

Arild Gustavsen - 12.09.2016

Bruker du Argus Byggesak? Det er en effektiv modul for å håndtere blanketter i byggesaken. Du finner den i ditt dokumentsenter på web. Men denne modulen viser seg å bli noe langt mer – den blir utgansgpunktet for en kvalitetsplanleggingsmodul som ser dagens lys i løpet av denne høsten. Og fra 1. Januar 2017 vil vi forsøke å besøke flest mulig kunder for å presentere dette verktøyet. Begynn allerede nå med å glede dere. Husk at det å glede seg til en glede også er svært viktig.