Hæhre frifunnet i Tingretten!

Arild Gustavsen - 19.06.2012

Albert Kr. Hæhre, Albert Kr. Hæhre AS og Hæhre Entreprenør AS, er i Asker og Bærum tingretts dom av 14. juni 2012 frifunnet for et samlet krav fra Mesta drift på 450 MNOK. Selskapet er også tilkjent 8 MNOK i saksomkostninger.

Også de øvrige saksøkte i saken, Mestas tidligere anleggsdirektør og tunnelsjef, er frifunnet og tilkjent omkostninger.

Tingretten legger til grunn at verken Hæhre eller Hæhre selskapene på noen måte har opptrådt uaktsomt eller illojalt, slik Mesta har hevdet i offentligheten. Retten kritiserer også Mesta for å fremsatt gale og villedende anklager både i media og i sin anmeldelse til Økokrim.

Kilde; Bygg.no