Media påstår; Reisetid er arbeidstid. Men, er det det?

Arild Gustavsen - 11.06.2018

Nyheten har sammenheng med en dom om reisetid i Høyesterett nylig. Her slår retten fast at arbeidsreise utenfor arbeidstid skal betraktes som arbeidstid – så lenge arbeidet som skal utføres ikke er på et fast arbeidssted. Det er viktig å merke seg at Høyesteretts dom er begrunnet i en uttalelse fra EFTA-domstolen basert på arbeidstidsdirektivets artikkel 2, og ikke norsk lov. Høyesterett drøfter ikke i sin dom hva som er å betrakte som fast arbeidsssted. Det nærmeste man kommer her er at dersom en arbeidstaker har reist mange nok ganger til et annet arbeidssted enn det som står i arbeidsavtalen – er det blitt en sedvane – og det faste oppmøtestedet er endret.

 

Hvordan kan du unngå slike konflikter

Aller først: Merk deg forskjellen på arbeidsplass og arbeidssted:

Arbeidsplassen er den virksomheten du er ansatt i.

Arbeidsstedet er det stedet hvor du fysisk er når du arbeider.

 

Arbeidsavtalen, Argus sitt dokument KS-5200, pkt b:

Sett i lys av denne dommen, bør arbeidsgiver være nøye med å beskrive at arbeidstakeren skal arbeide på ulike arbeidssteder dersom han er ansatt for å arbeide annet sted enn på et fast arbeidssted. Det er få av våre kunder som bare har ansatte som arbeider på et fast arbeidssted slik denne dommen har som utgangspunkt. Pkt b i arbeidsavtalen har rikelig med plass til en beskrivelse av ambulerende arbeidssteder. Vær presis her.

 

Kommentar:

Denne dommen kommer garantert partene i arbeidslivet til å studere nøye. Arbeidstidsbestemmelser og gjeldene lovverk og forordninger har ikke tatt opp i seg det faktum at arbeidslivet er endret og endrer seg dramatisk hele tiden. Faste arbeidssteder forsvinner som dugg for solen. Vi flytter våre kontorer over på World Wide Web, vi produserer mer og mer på byggeplass fordi teknologien tillater det, osv. Arbeidstider varierer etter markedets behov på en helt annen måte enn når arbeidstidsbestemmelsene ble innført på 1970- tallet. Og de er i hovedsak uendret nå igjennom 50 år. Utrolig nok.

 

Men vi merker det ikke. Arbeidslivet finner løsninger langt utenfor lover og forordninger. Arbeidstilsynet må håndtere et regelverk som er utadert. Vi misunner dem ikke.