Argus Dokumentsenter oppfører seg noe ustabilt i øyeblikket, blant annet med hensyn på blankettmodulen for ansvarlige søkere.

Arild Gustavsen - 18.04.2017

Det er særlig ansvarlige søkere som sliter med at en del fuksjoner i blankettmodulen er ugreie. Vår programmerer er på saken – og vi håper å ha løst det meste i løpet av kort tid. Den øvrige ustabiliteten går på at websiden kan henge noen sekunder i ny og ne. Men igjen – det arbeides med saken. Og webben fungerer.