Erna Solberg varsler ansvarliggjøring av kommunene i byggesaker!

Arild Gustavsen - 18.11.2013

På bakgrunn av alle flomskader vi har erfart i de senere år, senest nå i helgen med  store nedbørsmengder, varsler statsministeren at kommunene må ta et større økonomisk ansvar når det gis byggetillatelser i flomutsatte områder. Hun mener rett og slett at det vil føre til bedre kartlegging av bygge-områder og på sikt mindre nye hus i områder hvor rasulykker kan forutses. Hennes prinsipp er at ansvarliggjøring fører til adferds-endring. Vi ønsker ideen velkommen. Når det økonomiske ansvaret går ut over egen lommebok - blir som regel vurderingene noe annerledes enn når ansvaret går ut over andres, for eksempel statens naturskadefond, eller forsikringsselskapene som bare øker premien for alle når kostnadene stiger. Forsikringsselskapene holder seg klokelig utenfor politikken og innretter sin virksomhet, les den lille teksten, på forretningsmessig basis.