Oppdaterte styringsrutiner i Argus sin dokumentbase Argus Safedoc

Arild Gustavsen - 17.10.2016

Vi erfarer hele tiden i begrunnelsene for avvik og observasjoner ved tilsyn – at rutinene er fokusområde nr. 1 – og at de ”nesten aldri” blir gode nok for tilsynet. Et vanlig argument er at rutinene kunne vært spisset mer inn mot slik virksomheten selv utfører det rutinen beskriver. Svaret her er at det er like godt å endre handlingsmønsteret slik at vel gjennomarbeidede rutiner følges – enn å fortelle det du faktisk gjør. De færreste har lest saksforskriften før de etablerte sine rutiner. Så hent inn rutiner som holder vann. Det er du tjent med. Og svar ethvert tilsyn at ”vi følger disse rutiner – akkurat som vi følger forskrifter”.