Større og større fokus på sertifiserte systemer ved tildeling av oppdrag.

Arild Gustavsen - 10.02.2019

Vi merker det mer og mer. Statens Vegvesen, Statnett, Kommuner og andre store oppdragsgivere etterspør dokumenterte systemer. I Argus arbeider vi i prinsippet med 3 ulike løsninger:

 

  1. Vi sertifiserer våre kunder etter Argusnormen. Fordelen ved denne ordningen er at den sertifiserte kan gå direkte over på en ISO-sertifisering, enten 9001/14001/- eller 45001.

  2. Vi er også godkjent som miljøfyrtårnkonsulenter og kan sørge for en sertifisering etter kravene i Miljøfyrtårn.

  3. Vi bistår våre kunder direkte med ISO-sertifiseringer i samarbeid med akkrediterte sertifiseringsorgan.


Trenger du vår bistand, er vi der.