Overgangsordning til sertifikat som bergsprengningsleder – fristen nærmer seg.

Arild Gustavsen - 26.09.2012

Meld deg på kurs innen 1/11-2012 Innehavere av sprengningssertifikat klasse A, som kan dokumentere å ha drevet egen virksomhet eller kan dokumentere faktisk ledelse av sprengningsarbeidet, kan byttet inn sertifikatet til et bergsprengningsledersertifikat.

 

Dette forutsetter at det er tatt obligatorisk overgangskurs som bergsprengningsleder, og at det sendes med en politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. Denne overgangsordningen utløper 1. januar 2013. For at Bransjeråd for fjellsprengning skal kunne sette opp et tilstrekkelig antall kurs, må det foreligge en påmelding til overgangskurset innen 1. november 2012. De som ikke har meldt seg på overgangskurset innen denne datoen, vil ikke kunne få bergsprengningsledersertifikat på grunnlag av
overgangsordningen.