ESPD skjemaet begynner å bli normalt ved offentlig tildeling av oppdrag.

Arild Gustavsen - 03.09.2018

For deg som er i tvil om hva dette skjema er – og hvordan det skal benyttes, har vi laget to nye dokumenter i Argus Safedoc. Søk på ESPD og du finner dokumentene.