Begrepet ”dynamisk regelverk” har fått innhold.

Arild Gustavsen - 14.02.2012

Senest for 14. dager siden ble Norge presset av europeiske samarbeidsorgan til å gi etter på kravet om sentral godkjenning for aktører som ønsker å drive slik kontroll.

Og en forside i VG her i høst sørget for store endringer i søknadsplikten når det gjelder arbeid i våtrom. Nå er dette med trykktesting av boliger i ferd med å finne sin form. Men ikke alt er klart riktig enda.