Ledningsregistreringsforskriften har trådt i kraft – og markedet begynner å forvente at den er kjent for alle i anleggsbransjen.

Arild Gustavsen - 01.05.2022

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Kartverket utarbeidet forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag (ledningsregistreringsforskriften). Kravene til innmåling og dokumentasjon gjelder ny infrastruktur og vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

NB: Kravene til utlevering av dokumentasjon om ledningsanlegg og påvisning vil imidlertid gjelde både nye og eksisterende anlegg.