Tilsynsetatenes fellesakasjon «Hva driver naboen med?» pågår nå for fullt.

Arild Gustavsen - 25.04.2016

Visste du at dersom du har din virksomhet i et område hvor også andre driver virksomhet, så er du pliktig til å kartlegge hva naboen driver med. Han kan pusle med saker og ting som kan få konsekvenser for din virksomhet sin sikkerhet. Og akkurat det aspektet er det ikke mange som tenker på. Men det skal du – som god og opplyst Argus-kunde. Trekk dette momentet inn når tar i bruk den nylig utsendte «Argus-normen» og kartlegger risikoen i din virksomhet.