Sommer, ferie og beredskap hos Argus AS

- 10.07.2014

De fleste i Argus har ferie mellom den 21. juli og 4. august i sommer. For deg som kunde kan det i gitte situasjoner bli en utfordring. Vi har derfor sørget for en viss beredskap for å sikre deg nødvendig bistand – dersom du ikke har mulighet til å vente til etter den 4. august med å få svar på dine spørsmål.

Du kan i slike situasjoner henvende deg til:summersun

Arild Gustavsen på arild@argus.no eller på telefon 913 66 163
eller
Arve Gustavsen på
arve@argus.no eller telefon 482 38 135.

God Sommer!

Hilsen oss i Argus.