Reinertsen fikk kraftig kritikk for manglende kontroll med stillas i Trondheim.

Arild Gustavsen - 05.07.2013

AT slår fast i sin rapport at Reinertsen ikke hadde en internkontroll som ivaretok de faglige krav til forsvarlig bruk av stillaser. Vi anbefaler deg derfor å følge rutinen i din HMS-håndbok fra Argus og bruke sjekklisten på side D-0350 i forbindelse med bruk av alle typer stillas. Sjekklisten er nylig revidert.