Ungdommen utfordrer byggebransjen.

Arild Gustavsen - 31.03.2019

Om 12 år er våre boliger selvforsynt med strøm tror Arthur Buchardt i et intervju med Byggeindustrien. Han begrunner sin tro på dette med ungdommens klimaengasjement. Vi tro han har rett. Og vi tror dette åpner for store muligheter helt uavhengig av hvor man står i klimadebatten. Vi vet at TEK17 ikke varer evig. Det er politisk vilje til å skjerpe alle krav til byggverk. Den som virkelig setter seg inn i kravene, og tilbyr det markedet krever, vil kunne høste i et nytt og spennende markedet. Vi må innse at verden endrer seg hurtigere enn noen gang.